Наші аспіранти – стипендіати Кабінету Міністрів України

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 692-р від 17 червня 2020 року двом аспірантам Львівського національного університету імені Івана Франка призначено академічну стипендію КМУ на 2020/2021 навчальний рік.

Так, заохочення від Уряду за успіхи у навчанні та науковій діяльності отримуватимуть:

  • Олена Калинич – аспірантка кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • Микола Тупичак – аспірант кафедри органічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка;

Олена Калинич працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Конкреційні ферум-манганові новоутворення у ґрунтах Прибескидського Передкарпаття». Науковий керівник Олени – доктор географічних наук, професор кафедри ґрунтознавства та географії ґрунтів Зіновій Паньків. «Дослідження конкреційних новоутворень я розпочала ще під час навчання, у процесі вивчення рудяків у дернових глейових ґрунтах Малого Полісся. У профільно-диференційованих ґрунтах Передкарпаття ми діагностували та дослідили особливості профільного розподілу, фракційний склад, хімічні властивості ортштейнів і нодулів. З метою встановлення генези новоутворень використали скануючий електронний мікроскоп, що дозволило встановити елементний склад і особливості розподілу хімічних елементів. Отримані результати є основою для діагностики інтенсивності та спрямованості елементарних ґрунтотворних процесів у профільно-диференційованих ґрунтах Передкарпаття», – розповідає аспірантка.

Тема дисертаційної роботи Миколи Тупичака – «1,3-Диполярні реагенти у синтезі азолів». Науковий керівник роботи –  доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії Микола Обушак. «Свої перші наукові дослідження я розпочав ще студентом першого курсу хімічного факультету в науковому гуртку кафедри органічної хімії. З того часу процес «творення науки в колбі» захопив мене, став своєрідним хобі», – ділиться аспірант, підкреслюючи, що  власне свобода наукового пошуку, яка завжди панувала на кафедрі, спонукала його вступити до аспірантури. Наукова робота Миколи стосується розробки сучасних методів синтезу азолів (нітрогеновмісні гетероциклічні сполуки), використання високореакційних 1,3-диполярних реагентів, а також дослідження властивостей отриманих сполук, зокрема фармакологічних: «Важливим для мене є те, що моя робота має практичне спрямування. Принагідно додам, що будь-яке наукове дослідження в галузі природничих наук – це завжди командна робота. Мені пощастило працювати в своїй групі під керівництвом професора Миколи Обушака, який завжди сприяв моєму науковому розвитку та підтримував нові ідеї, разом з провідним науковим співробітником Назарієм Походилом та доцентом Ольгою Шийкою, котрі радо передавали свій досвід».

Сердечно вітаємо Олену Калинич і Миколу Тупичака з високим досягненням! Бажаємо нових професійних здобутків, реалізації усіх наукових задумів та проєктів!