Науковцям Університету присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки

Відповідно до Указу Президента України №608/2020 від 30 грудня 2020 року «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2020 року» на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки двом науковцям Львівського університету присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки.

За роботу «Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах» Державні премії в складі авторського колективу присуджено докторові фізико-математичних наук, професорові кафедри фізики металів, начальникові Науково-дослідної частини Львівського національного університету імені Івана Франка Юрію Плевачуку та докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові кафедри фізики металів Львівського університету Василю Склярчуку. На здобуття Премії наукову роботу представив Львівський національний університет імені Івана Франка.

У рамках наукової роботи «Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах» Юрій Плевачук та Василь Склярчук провели дослідження, які уже скоро дозволять широко використовувати у виробництві безсвинцеві припої. Зокрема, вчені Університету пропонують уживати для процесу паяння подвійні та потрійні сплави на основі олова. Це, за очікуванням науковців, повинно зробити виробництво більш екологічним і навіть дешевшим. Вчені Львівського університету довели, що додавання до припоїв на базі олова невеликих металевих та керамічних нанорозмірних домішок може суттєво покращити їхні механічні, адґезивні, термомеханічні та технологічні характеристики, такі як змочуваність, повзучість, напруження тощо. Такі домішки стабілізують кристалічну структуру паяних з’єднань, що може зазнавати суттєвих модифікацій під дією зовнішніх впливів (електричні і магнітні поля, температурні градієнти, нагрів та охолодження, вібрації), а також запобігають утворенню тріщин втомлюваності та розповзанню контактів, знижують зернистість. За словами науковців, основні сфери застосування таких припоїв – мікроелектроніка, побутова техніка, медична апаратура, автомобільна та космічна промисловість, а основні якісні характеристики – нетоксичність, технологічність, надійність, довговічність.

Результати досліджень вчених Університету широко висвітлені у публікаціях високорейтингових наукових журналів, представлені у доповідях на міжнародних конференціях, а також запатентовані. Розроблені сплави вже викликали зацікавлення в українських підприємств, які спеціалізуються на випуску приладів для мікроелектроніки та побутової техніки для домашнього вжитку.

Щиро вітаємо вчених Університету із високим визнанням їхньої праці і бажаємо нових знакових наукових відкриттів!