11 жовтня –  День Львівського національного університету імені Івана Франка

 

 • Урочисте засідання Вченої ради з наго­ди Дня Університету  (Актова зала, вул. Університетська, 1. Початок о 14.00 год)
 •  Вручення дипломів “За­слу­же­ний професор Львів­сько­го на­ціо­­нального університету імені Івана Франка”
 •  Вручення відзнаки Вченої ради студентам Університету
 •  Нагородження працівників Університету
 •  Вручення нагород переможцям конкурсу “Найкращий підручник і найкращий навчальний посібник Університету”

 

1-15 жовтня 

 • Святкові заходи на факультетах, у ко­ле­­джах та в інших підрозділах Уні­верситету. Виставки, презентації видань, круглі столи, книж­ко­ві виставки, конференції, ін­тер­нет-форуми, відвіду­вання музеїв, театрів м. Львова, туристичні походи, екскурсії, перегляд фільмів.
 • Дні першокурсника і Дні відкритих дверей на факуль­тетах і в коледжах.
 • Змагання з різних видів спор­ту серед студентів, викладачів і працівників Універси­тету (Спорт­комплекс, вул. Мар­ка Черемшини, 31).
 • Екскурсії у музеї Універси­тету (10.00 – 17.00).

 

2 жовтня (середа)

 • Відкриття Х етапу “Паралельного вивчення німецького права” (Юридичний факультет, Дзеркальна за­ла, вул. Універ­ситетська, 1. Початок о 14.00 год).
 • Концерт мистецьких колективів Центру культури і дозвілля для першокурсників “Будьмо знайомі”  (Центр культури і дозвілля, Актова за­ла, вул. Універ­ситетська, 1. Початок о 15.00 год).
 • Літературно-музичний вечір до Дня працівників освіти “З теплом у серці, відданому дітям…” (Педа­гогічний коледж, вул. М. Туган-Баранов­ського, 7, ауд. 50 (Актова зала). Початок о 15.15 год).

 

3 жовтня (четвер)

 • ХІ Міжнародні Чичерінські читання (Факультет іноземних мов, Дзеркальна зала, вул. Уні­вер­ситетська, 1. Початок о 9.00 год).

 

4 жовтня (п’ятниця)

 • Міжнародна наукова конференція “Полоністика у світлі традицій і викликів сучасності” (Філологічний факультет, Актова за­ла, вул. Універ­ситетська, 1. Початок о 9.00 год).
 • Міжнародний семінар “Європейська політика сусідства в контексті спільних політик ЄС” (Факультет міжнародних відносин, ауд. 205, вул. Січових Стрільців, 19. Початок о 9.30).
 • Презентація колективної монографії за ред. Ма­цен­ки С.П. “Літературно-джазові імпровізації” (Факуль­тет іноземних мов, Дзеркальна зала, вул. Уні­вер­ситетська, 1. Початок о 12.00 год).
 • Студентська ландшафтно-краєзнавча експедиція “Дослідження геоекологічних проблем ландшафтів Карпатського регіону України” (Географічний факуль­тет, Чорногірський високогірний стаціонар. Початок о 14.00 год).

 

7 жовтня (понеділок)

 • Відкриття виставки “Марія Склодовська-Кюрі ” (Хімічний факультет, вести­бюль головного корпусу Університету, вул. Уніве­рси­тетська, 1. Початок о 12.00 год).

 

8 жовтня (вівторок)

 • Наукова конференція “Богдан Ігор Антонич: локальні (кон)тексти та універсалізм художнього мислення”: до 110-річчя від  дня народження (Філоло­­гічний факультет, Український католицький університет, Центр ім. Митрополита Шеп­тицько­го, вул. Стрийська, 29а. Початок о 10.00 год).
 • Урочиста академія з нагоди Дня юриста  (Юри­дич­ний факультет, Актова зала, вул. Універ­си­тет­ська, 1. Початок о 12.00 год).
 • Концерт з нагоди Дня працівника освіти “Для тих, чия професія від Бога…” (Факультет педагогічної освіти, вул. М. Туган-Баранов­ського, 7, ауд. 50 (Актова зала). Початок о 15.00 год).

 

9 жовтня (середа) 

 • Зустріч Ректора зі студен­тами-відмінни­ка­ми, із пред­ставниками орга­нів сту­дент­сько­го самовря­ду­вання та інших гро­мад­ських організацій. Наго­родження сту­ден­­тів (Сту­дентський відділ, Студентський уряд, Профком студентів, Наукове товариство студентів, Актова зала, вул. Універси­тетська, 1. Початок о 14.00 год).
 • Х Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми геології фанерозою України”: до 120-річчя відомого палеонтолога С. І. Пастернака (Геологічний факуль­тет, вул. М. Грушевського, 4, ауд. 123. Початок о 10.00 год).

 

10 жовтня (четвер)

 • Зустріч студентів із сучасним українським письменником Максом Кідруком (Студентський відділ, вул. Університетська, 1, ауд. 220. Початок об 11.00 год).
 • Круглий стіл “Журналістика ХХІ ст.: традиції та технології” (Факультет журналістики, вул. Гене­рала Чупринки, 49, ауд. 103. Початок о 15.00 год).

 

11 жовтня (п’ятниця)

 • Урочисте засідання Вченої ради з нагоди Дня Університету (Актова зала, вул. Університет­ська, 1. Початок о 14.00 год).

 

12 жовтня (субота)

 • Кубок Ректора з футзалу (Навчально-спортивний комплекс Університету, вул. Марка Черемшини, 31. Початок об 11.30).