Працівники Університету отримали дипломи про успішне завершення курсу «Цифрові компетенції в освіті»

7 лютого 2020 року відбулося вручення дипломів науково-педагогічним та педагогічним працівникам Університету про успішне завершення курсів підвищення кваліфікації «Цифрові компетенції в освіті». До організації та проведення курсів були залучені Організаційно-методичний центр електронного навчання та Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. Навчальні курси тривали протягом двох тижнів.

Цьогоріч навчання пройшли 48 викладачів філософського факультету, факультету педагогічної освіти та факультету іноземних мов. Під час навчання слухачі здобули навички роботи у середовищі MOODLE, зокрема при створенні електронних курсів та проведенні контролю знань, удосконалили свої знання при створенні баз тестових завдань; глибше познайомилися із можливостями хмарного сервісу Office 365 та низкою Web-ресурсів (персональні сторінки викладачів на порталі Університету, наукометричні бази Google Scholar та Scopus, програмне забезпечення для боротьби з плагіатом, ведення особистої сторінки викладача в системі «Деканат»). А також отримали інформацію про перспективи розвитку інформаційних систем в Університеті.

Університет і надалі сприятиме підвищенню кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників та розширенню їх компетенцій, що, з одного боку, підвищуватиме ефективність навчального процесу, а з іншого  – полегшуватиме роботу. Протягом весняного семестру планується провести навчальні курси, що спрямовані на розширення інформаційних компетенцій працівників ще два рази: у періоди з 24 лютого до 27 березня та з 27 квітня до 29 травня.

Щоб стати учасником наступного курсу, звертайтеся: (032) 239-44-96, (032) 255-41-56;

 

Більше фото