Ректор Володимир Мельник презентував звіт про діяльність Львівського університету

27 грудня 2019 року відбулася Конференція трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка. Головним питанням порядку денного був звіт Ректора про діяльність Університету за липень-грудень 2019 року.

Під час презентації свого звіту Ректор, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник проаналізував ключові аспекти освітньої, науково-дослідної, інноваційної, виховної, міжнародної, адміністративно-господарської та інших сфер роботи Університету.

Зокрема, Ректор підкреслив найбільшу за останні 20 років кількість захищених докторських дисертацій та додав, що «головним завданням колективу ЛНУ ім. Івана Франка продовжує бути збереження і розвиток науково-педагогічного потенціалу Університету та всебічне підвищення кваліфікації працівників».

Традиційним свідченням високого реноме Львівського університету є результати Вступної кампанії 2019 року. «За кількістю поданих заяв від абітурієнтів ми другі серед закладів вищої освіти України, що свідчить про високу довіру молоді до Університету, викладачів та колективу загалом. Наше стратегічне завдання – сповна виправдати цю довіру і забезпечити належну якість підготовки фахівців з максимальним наближенням до потреб ринку праці», – наголосив Ректор.

Серед основних найновіших досягнень в освітній діяльності Володимир Петрович виокремив створення Центру забезпечення якості освіти, впровадження повторного вивчення навчальних дисциплін, опитування студентів щодо якості освітнього процесу, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм, дотримання відповідності навчальних планів до затверджених стандартів вищої освіти. Також важливим напрацюванням стало прийняття Положення про забезпечення академічної доброчесності та затвердження системи внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті.

Окремою увагою Ректор наділив динаміку розвитку наукової діяльності. Так, 426 публікацій працівників Університету увійшли у наукометричну базу даних SCOPUS, також науковці ЛНУ ім. Івана Франка видали 219 монографій, підручників та посібників. «У 2020 році ми плануємо збільшити кількість публікацій у журналах, які індексуються в SCOPUS, а також перереєструвати наукові періодичні видання Університету та включити їх у категорії «А» і «Б» фахових видань України», – додав Володимир Мельник.

Іншими завданнями на наступний рік у сфері наукової діяльності є збільшення кількості заявок на участь у Програмі Європейського Союзу «Горизонт 2020», а також активізація участі колективів молодих вчених в конкурсах, які проводить Міністерство освіти та науки України.

Важливим напрямком роботи Університету є розвиток ІТ-технологій та їхня імплементація у академічне середовище. Так, згідно зі звітом, вже завершено перехід на єдину платформу підтримки веб-ресурсів факультетів та коледжів. Запроваджено ключові модулі інформаційної системи управління навчальним процесом «Деканат», розпочато наповнення бази даних «UA-Бюджет». Окрім цього, у рамках півріччя впроваджено автоматизовану інформаційну систему підтримки бібліотечної діяльності УФД 3:0 та систему управління змістом навчальних курсів на базі LMS «Moodle».

Окремо Володимир Петрович наголосив на успіхах у сфері міжнародної співпраці і можливостях для студентів та науково-педагогічних працівників отримати іноземний досвід. У 2019 році розгалуженою системою міжнародних зв’язків ЛНУ ім. Івана Франка скористалися близько 1000 представників університетської спільноти, які побували у наукових осередках Європи, Північної Америки та Азії.

Серед основних завдань у сфері міжнародної діяльності Університету у 2020 році буде збільшення кількості магістерських і PhD програм, спільних з іноземними університетами-партнерами. Також планується розпочати разом із Асоціацією випускників Університету організаційну роботу зі створення Фундації Львівського університету імені Івана Франка у США, Канаді, Австралії та країнах ЄС.

Надалі Ректор зосередився на аналізі фінансової та господарської роботи Університету. За словами Володимира Петровича, упродовж останніх років вдалося залучити додаткові кошти на розвиток інфраструктури Університету та покращення матеріально-технічної бази. Зокрема, вартість проведення ремонтно-реставраційних робіт у 2019 році становила близько 64 мільйонів гривень, що майже вдвічі більше, ніж минулоріч.

Особливу увагу Ректор закцентував на соціальній діяльності Львівського університету, пригадавши основні громадсько-патріотичні, освітні та культурні заходи, які організували упродовж підзвітного півріччя. Також Володимир Петрович підкреслив здобутки творчих колективів та спортивних команд і наголосив на важливості подальшої активної співпраці адміністрації Університету із студентським самоврядуванням.

Підсумовуючи свій звіт, Володимир Петрович висловив подяку колективу Університету за сумлінну роботу: «Вітаю Вас з тим, що ми завершуємо цей рік зробивши чимало важливих справ, знаємо свої проблеми і бачимо власні перспективи. Переконаний, разом ми впораємося з усіма викликами 2020-го року».

Після презентації та обговорення звіту делегати Конференції трудового колективу ЛНУ ім. Івана Франка схвалили діяльність професора Володимира Мельника на посаді Ректора Університету.

Робота Конференції продовжилась розглядом інших питань порядку денного. Зокрема, був затверджений персональний склад Комісії по трудових спорах, до якої увійшло 9 осіб:

  • Юліан Бек – в.о. голови Первинної профспілкової організації працівників Університету, доцент кафедри цивільного права та процесу;
  • Володимир Бурак – юрисконсульт Первинної профспілкової організації працівників Університету, доцент кафедри соціального права;
  • Богдан Гудз – начальник юридичного відділу;
  • Марія Дзіковська – начальник відділу кадрів;
  • Володимир Качмар проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Університету, доцент кафедри новітньої історії України;
  • Володимир Манько – голова Громадської ради Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри фізіології людини і тварин;
  • Володимир Стрепко – доцент кафедри соціального права;
  • Ігор Фурик – доцент кафедри соціального права;
  • Любов Хмельницька – головний бухгалтер Львівського університету.

Також делегати схвалили зміни до Колективного договору Львівського національного університету імені Івана Франка. Окрім того, усі охочі мали можливість висловити побажання щодо освітньої та адміністративної діяльності Університету.

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото