Ректор Володимир Мельник представив річний звіт про діяльність Університету

17 травня 2018 року відбулася Конференція трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка. Звіт про діяльність Університету за період з травня 2017 до травня 2018 року представив Ректор, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник

У дванадцяти тематичних блоках своєї доповіді Ректор проаналізував основні аспекти освітньої, науково-дослідної, інноваційної, виховної, міжнародної, видавничої, фінансової, адміністративно-господарської та інших ділянок роботи Університету, зосередивши увагу на ключових здобутках академічної спільноти ЛНУ ім. Івана Франка та нових викликах, що постали перед Університетом впродовж останнього року.

Володимир Мельник зазначив, що Львівський університет продовжує бути одним із лідерів серед закладів вищої освіти України за кількістю поданих заяв від абітурієнтів, що промовисто засвідчує престиж і якість надання освітніх послуг в Університеті. Також Ректор відзначив тенденцію активного зростання кількості абітурієнтів зі східних, південних і центральних областей України, які виявили бажання навчатися у Львівському університеті.

«Тенденції вступної кампанії 2017 року підтверджують зростання конкуренції на ринку освітніх послуг та посилення зовнішніх чинників, зокрема відкритості на міжнародних ринках освітніх послуг», – зазначив Володимир Петрович. У зв’язку з цим Ректор вкотре наголосив на необхідності активізації профорієнтаційної роботи працівників Університету, а також на потребі вдосконалення навчальних планів та програм.

Акцентуючи увагу на освітній діяльності Університету, Володимир Мельник розповів про процес ліцензування та акредитації, а також відзначив упровадження внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності. Зокрема у 2017 році, відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, в Університеті було проведено ліцензування і вперше запроваджено нові спеціальності («Середня освіта (Хімія)» – для бакалаврського рівня вищої освіти, «Менеджмент соціокультурної діяльності» – для бакалаврського та магістерського рівнів, «Хореографія» – для магістерського рівня вищої освіти).

За словами Ректора, питання забезпечення якості освітніх послуг стало ключовим як у процесі реформування української освіти, так і в розвитку університетів загалом. Львівський університет є учасником проекту ERASMUS QUAERE «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій», котрий спрямований на побудову забезпечення якості освіти на європейських стандартах. «Наш та Київський національний університет імені Тараса Шевченка стали першими закладами вищої освіти, які проходили пілотну акредитацію відповідно до європейських стандартів та рекомендацій. 4-5 вересня 2017 року в Університеті перебували експерти, які проводили процедуру тестової акредитації двох освітніх програм спеціальності «Прикладна математика» – бакалаврської та магістерської», – наголосив Ректор.

Крім того, підготовлено проект Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти, з яким можна ознайомитися на сайті Університету в розділі «Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу».

Аналізуючи науково-дослідну та інноваційну діяльність Університету, Ректор, зокрема, відзначив активну роботу ЛНУ ім. Івана Франка у провадженні наукових досліджень. Так, у 2017-2018 рр. (звітний період) Університет проводив наукові дослідження за 87 темами (з них 36 – фундаментальні теми, 5 – прикладні теми, 9 – наукові розробки молодих учених, 2 – науково-технічні розробки, 1 – тема Державного фонду фундаментальних досліджень, 1 – тема за державним замовленням, 6 – тем зі збереження об’єктів, що становлять національне надбання України, 11 – госпдоговірні теми, 3 теми за міжнародними договорами і 13 – за міжнародними грантами).

Слід зазначити, що, починаючи з 2015 року, відбувається стійке зростання обсягів фінансування науково-дослідної роботи Університету як із державного бюджету України, так і з інших джерел (госпдоговори та гранти міжнародних фондів й установ). Зокрема, у 2018 році очікувані надходження з бюджету становлять 23,76 млн грн (з них 5,116 млн грн – для підтримки об’єктів, що становлять Національне надбання України), що майже у чотири рази більше, ніж у 2015 році.

Окрім того, Ректор розповів про інші показники наукової діяльності Університету. Скажімо, в 2017 році Міністерство освіти і науки України проводило конкурс наукових робіт молодих учених. Від ЛНУ ім. Івана Франка у ньому взяли участь 10 проектів, 4 з яких отримали фінансування, що є одним з найкращих результатів серед ЗВО України.

Упродовж 2017 року науковці Університету опублікували 95 монографій, 21 підручник, 106 навчальних посібників, 3785 статей, серед них у виданнях, які мають імпакт-фактор – 248, у виданнях, які включені у наукометричну базу даних Scopus, – 368, в інших закордонних виданнях – 424. Найефективніші розробки вчених Університету у 2017 році захищені 34 патентами України, з них 3 – за винаходи. Станом на травень 2018 року отримано ще 17 патентів, з них 2 – за винаходи.

Активна робота вчених Університету відображена у престижних рейтингах. Зокрема, станом на квітень 2018 року за індексом Гірша Львівський національний університет імені Івана Франка є третім у рейтингу вищих навчальних закладів України (індекс Гірша – 55, кількість цитувань – 32 400).

З великою приємністю Володимир Мельник відзначив наукові і професійні здобутки студентів і викладачів Університету. «Станом на травень 2018 року 10 наших студентів стали переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад (І місце – 3 студенти, ІІ місце – 5 студентів, ІІІ місце – 2 студенти). Ще 20 студентів стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук (І місце – 5 студентів, ІІ місце – 5 і ІІІ місце – 10 студентів)», – зазначив Володимир Петрович, додавши, що 35 науковців Університету також одержали високі державні нагороди, міжнародні відзнаки, почесні звання, грамоти і премії.

Важливим напрямком роботи Університету традиційно є виховна і культурна діяльність. Представляючи звіт, Ректор наголосив на численних заходах, які організовує Університет і важливій ролі, яку вони відіграють у процесі формування національної пам’яті і виховання молоді на засадах високої моралі, духовності та патріотизму. Зокрема, за звітний період на загальноуніверситетському рівні відзначили День вишиванки (18 травня), День Конституції (28 червня), 99 річницю Листопадового чину й утворення ЗУНР (1 листопада), День пам’яті жертв голодоморів (25 листопада) та інше. 20 лютого 2018 року у дворі географічного факультету відкрито пам’ятник Героєві України Ігорю Костенку, а в березні цього ж року проведено футзальний турнір пам’яті Героїв Небесної Сотні – Ігоря Костенка, Богдана Сольчаника, Сергія Кемського.

Окремо Ректор відзначив спортивні досягнення студентів і викладачів Університету, а також розповів про результати реформування видавничої діяльності ЛНУ ім. Івана Франка.

Також Володимир Мельник наголосив на позитивній динаміці розвитку міжнародної співпраці Львівського університету, розповівши, зокрема, про нові угоди з академічними установами різних країн світу. Загалом Львівський університет на основі укладених угод співпрацює із 163 університетами й установами з 39 країн світу. Станом на травень 2018 року укладено три угоди про подвійне дипломування з університетами-партнерами з Польщі, Італії та Литви. Важливим елементом міжнародної співпраці також є участь Університету у програмах «Темпус», «Еразмус+», міжнародних літніх школах та інших проектах, спрямованих на розвиток академічної мобільності й інтеграції України у світове наукове й освітнє співтовариство.

Активну міжнародну діяльність Університету підтверджують численні іноземні гості. Так, упродовж звітного періоду ЛНУ ім. Івана Франка відвідали 389 гостей, зокрема 66 осіб – за прямими договорами, 24 особи – стажування, 41 особа – читання лекцій, 172 особи – участь у конференціях і семінарах, 32 особи – у рамках програми «Еразмус+» тощо. Водночас 810 викладачів і працівників Університету мали змогу побувати в закордонних відрядженнях у 34 країнах світу. За кордон скерували 284 студентів та аспірантів.

Також Володимир Мельник відзначив розвиток ІТ-сфери. За його словами, упродовж звітного періоду тривала активна робота над удосконаленням й упорядкуванням усіх елементів веб-ресурсів Університету. Окрім того, Ректор відзначив пріоритетність розвитку електронного навчання й налагодження активної роботи науковців Університету в мережі Інтернет, зокрема у використанні хмарних сервісів Office365. Також акцентував увагу на посиленні співпраці за напрямком «ІТ-бізнес – Університет», внаслідок чого впродовж звітного періоду вдалося обладнати три нові комп’ютерні лабораторії на понад 60 робочих місць.

Аналізуючи господарську роботу Університету, Володимир Петрович зазначив, що, попри складні економічні обставини, упродовж звітного періоду Університетові вдалося провести численні ремонтні роботи у проблемних корпусах, впритул підійти до реконструкції стадіону та спортмайданчиків Спорткомплексу. Крім того, за рахунок Державного бюджету у 2018 році розпочинається будівництво нового студентського гуртожитку на 399 місць на вулиці Пасічний, а також почала діяти бюджетна програма «Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка», запланована на два роки, загальним обсягом 86 млн грн.

На завершення Ректор Володимир Мельник подякував колективу за сумлінну і віддану працю і висловив сподівання, що спільними зусиллями академічна спільнота Університету продовжить розвивати освітній і науковий потенціал Львівського національного університету імені Івана Франка.

В обговоренні звітної доповіді Ректора взяли участь декани та представники шести факультетів, які резюмували, що у звіті Ректора охоплено й проаналізовано всі сфери життя Університету. Відтак, делегати Конференції трудового колективу ЛНУ ім. Івана Франка затвердили представлений звіт і схвалили діяльність професора Володимира Мельника на посаді Ректора Університету.

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото