СТАНОМ НА 1 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ

№№
п/п
Шифр Спеціалізованої вченої радиШифр спеціальності№ наказу, яким
затверджено
раду та термін дії
Прізвище, ім’я,
по батькові
Голови, заступника та вченого секретаря
1.Д 35.051.01
Економічні науки
08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
№ 1413
від 24.10.2017 р.
(термін дії на три роки)
Доктор економічних наук, професор Крупка Михайло Іванович;
доктор економічних наук, професор Приймак Василь Іванович;
доктор економічних наук, доцент
Демчишак Назар Богданович
3.Д 35.051.03
Юридичні науки
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
№ 326
від 04.04.2018 р.
до 31.12. 2020 р.
Доктор юридичних наук, професор Нор Василь Тимофійович;
доктор юридичних наук Гураль Павло Федорович;
кандидат юридичних наук, доцент Семків Віталій Остапович
4.Д 35.051.07
Фізико-математичні науки
01.01.02 – диференціальні рівняння;
01.01.07 – обчислювальна математика
№ 1714
від 28.12.2017 р.
(термін дії на три роки)
Доктор фізико-математичних наук, професор Іванчов Микола Іванович;
доктор фізико-математичних наук, професор Хапко Роман Степанович;
кандидат фізико-математичних наук, доцент Головатий Юрій Данилович
5.Д 35.051.08
Географічні науки
11.00.02 – економічна та соціальна географія;
11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів
№ 326
від 04.04.2018 р.
до 31.12.2020 р.
Доктор географічних наук, професор Шаблій Олег Іванович;
доктор географічних наук, професор Позняк Степан Павлович;
доктор географічних наук, доцент Кирильчук Андрій Андрійович
6.Д 35.051.09
Фізико-математичні науки
01.04.02 – теоретична фізика;
01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків;
01.04.13 – фізика металів
№ 1604
від 22.12.2016 р.
(термін дії на три роки)
Доктор фізико-математичних наук, професор Вакарчук Іван Олександрович;
доктор фізико-математичних наук, професор Павлик Богдан Васильович;
доктор фізико-математичних наук, доцент Ровенчак Андрій Адамович
7.Д 35.051.10
Хімічні науки
02.00.01 – неорганічна хімія;
02.00.04 – фізична хімія
№ 820
від 11.07.2016 р.
(термін дії на три роки)
Доктор хімічних наук, професор Каличак Ярослав Михайлович;
доктор хімічних наук, професор Решетняк Олександр Володимирович; доктор хімічних наук, професор Яремко Зіновій Михайлович
8.
Д 35.051.12
Історичні науки
07.00.01 – історія України;
07.00.02 – всесвітня історія
№ 1413
від 24.10.2017 р.
(термін дії на три роки)
Доктор історичних наук, професор Сухий Олексій Миколайович;
доктор історичних наук, професор Качараба Степан Петрович;
кандидат історичних наук, професор Шуст Роман Мар’янович
9.Д 35.051.13
Філологічні науки
10.01.01 – українська література;
10.01.06 – теорія літератури;
10.01.07 - фольклористика
№ 1604
від 22.12.2016 р.
(термін дії на три роки)
Доктор філологічних наук, професор Салига Тарас Юрійович;
доктор філологічних наук, професор Гарасим Ярослав Іванович;
кандидат філологічних наук, доцент Крохмальний Роман Олексійович
10.Д 35.051.17
Політичні науки
23.00.01 – теорія та історія політичної науки;
23.00.02 – політичні інститути та процеси
№ 693
від 10.05.2017 р.
до 31.12.2019 р.
Доктор політичних наук, професор Денисенко Валерій Миколайович;
доктор політичних наук, доцент Вдовичин Ігор Ярославович;
кандидат політичних наук, доцент Бунь Вікторія Вікторівна
11.Д 35.051.18
Фізико-математичні науки
01.01.01 – математичний аналіз;
01.01.04 – геометрія та топологія
№ 326
від 04.04.2018 р.
до 31.12.2020 р.
Доктор фізико-математичних наук, професор Шеремета Мирослав Миколайович;
доктор фізико-математичних наук, професор Банах Тарас Онуфрійович;
кандидат фізико-математичних наук, Доцент Христіянин Андрій Ярославович
12.Д 35.051.22
Економічні науки
08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки№ 996
від 11.07.2017 р.
до 31.12. 2019 р.
Доктор економічних наук, професор Панчишин Степан Михайлович;
доктор економічних наук, професор Майовець Євген Йосифович;
кандидат економічних наук, доцент Стасишин Андрій Васильович
13.Д 35.051.25
Історичні науки
20.02.22 – військова історія№ 241
від 09.03.2016 р.
(термін дії на два роки)
Доктор історичних наук, професор Ткачук Павло Петрович;
доктор історичних наук, професор Харук Андрій Іванович;
кандидат історичних наук, доцент Кривизюк Леонід Петрович
(Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України)
14.К 35.051.14
Біологічні науки
03.00.02 – біофізика;
03.00.04 – біохімія;
03.00.13 – фізіологія людини і тварин
№ 1222
від 07.10.2016 р.
(термін дії на три роки)
Доктор біологічних наук, професор Манько Володимир Васильович;
доктор біологічних наук, професор Бабський Андрій Мирославович;
доктор біологічних наук, професор Сибірна Наталія Олександрівна;
кандидат біологічних наук, доцент Бура Марта Володимирівна
15.К 35.051.15
Філологічні науки
10.02.04 – германські мови;
10.02.17 – порівняльно-історичне та типологічне мовознавство
№ 693
від 10.05.2017 р.
до 31.12.2019 р.

№ 387
від 04.03.2020 р.
до 31.12.2020 р.
Доктор філологічних наук, професор Помірко Роман Семенович;
доктор філологічних наук, професор Дудок Роман Іванович;
кандидат філологічних наук, доцент Татаровська Олеся Василівна
16.К 35.051.21
Економічні науки
08.00.02 – світове
господарство і
міжнародні економічні відносини
№ 793
від 04.07.2014 р.
(термін дії на три роки) на розгляді у МОН України
Доктор економічних наук, професор Присяжнюк Юрій Іванович;
доктор економічних наук, професор Туниця Тарас Юрійович;
кандидат економічних наук, доцент Федунь Юрій Богударович
17.К 35.051.23
Філологічні науки
10.02.01 – українська мова;
10.02.15 – загальне мовознавство
№ 527
від 24.05.2018 р.
до 31.12. 2020 р.
Доктор філологічних наук, професор Паславська Алла Йосипівна;
доктор філологічних наук, доцент Купчинська Зоряна Олегівна;
кандидат філологічних наук, доцент Добосевич Уляна Богданівна
18.К 35.051.24
Кандидат наук з соціальних комунікацій
27.00.04 – теорія та історія журналістики№ 1604
від 22.12.2016 р.
(термін дії на три роки)
Доктор історичних наук, професор Крупський Іван Васильович;
доктор філологічних наук, професор Лизанчук Василь Васильович;
кандидат філологічних наук, доцент Яценко Андрій Миколайович
19.К 35.051.26
Кандидат соціологічних наук
22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології№ 515
від 16.05.2016 р.
(термін дії на два роки)
Доктор соціологічних наук, професор Пачковський Юрій Франкович;
доктор соціологічних наук, професор Коваліско Наталія Володимирівна;
кандидат соціологічних наук, доц.Кудринська Ганна Іванівна