25.02.2020

Кащук Олександр Ярославович

"Монотелітство у Візантії VII століття: доктрина, політика та ідеологія влади"

Детальніше
25.02.2020

Шевчук Валентин Авдійович

"Діяльність Церкви адвентистів сьомого дня на території Західної України в міжвоєнний період (1919–1939 рр.)"

Детальніше
30.01.2020

Осадець Олександра Миколаївна

"Кредитні спілки на ринках фінансових послуг України"

Детальніше
30.01.2020

Урба Світлана Іванівна

"Пріоритети та інструменти розвитку аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України"

Детальніше
28.01.2020

Шмігер Тарас Володимирович

"Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами"

Детальніше
28.12.2019

Коваль Ростислав Семенович

"Терміни на позначення понять фізичної і медичної реабілітації у французькій та українській мовах"

Детальніше
27.12.2019

Зьомко Уляна Валеріївна

"Лінгвокультурні, текстотвірні та гендерні особливості рецензії у кінокритиці (на матеріалі англійської та німецької мов)"

Детальніше
27.12.2019

Ковальчук Олена Петрівна

"Структурно - семантичні особливості епонімів англійської та української мов"

Детальніше
26.12.2019

Гонтаренко Наталія Миколаївна

"Лінгвокогнітивне моделювання семантики дієслів просторового переміщення людини в сучасній англійській мові"

Детальніше
26.12.2019

Панькова Тетяна Вікторівна

"Поліпредикативні складнопідрядні речення: структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі англомовної художньої прози)"

Детальніше