24.03.2020

Кліш Андрій Богданович

"Український суспільно-християнський рух у Галичині: ідейні засади, організаційна структура та політичні практики (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)"

Детальніше
26.02.2020

Кравчук Леонід Васильович

"Суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації на Тернопільщині (вересень 1939 – червень 1941 рр.)"

Детальніше
25.02.2020

Кащук Олександр Ярославович

"Монотелітство у Візантії VII століття: доктрина, політика та ідеологія влади"

Детальніше
30.01.2020

Урба Світлана Іванівна

"Пріоритети та інструменти розвитку аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України"

Детальніше
28.01.2020

Шмігер Тарас Володимирович

"Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами"

Детальніше