15.11.2019

Шафраньош Олексій Іванович

"Характерні особливості феномену контркультури в контексті суспільно-політичних процесів у США в 50-70 рр. ХХ ст."

Детальніше
08.11.2019

Волянська Ірина Ігорівна

"Крайові задачі для рівнянь з частинними похідними у плоских областях"

Детальніше
06.11.2019

Бурак Віра Володимирівна

"«Вербалізація стереотипів родинної спорідненості в українській, польській і британській реалістичній прозі другої половини ХІХ століття»"

Детальніше
30.10.2019

Козакевич Ольга Романівна

"Фіскальна політика у забезпеченні стабільності валютного ринку України"

Детальніше
30.10.2019

Міщук Наталія Володимирівна

"Організаційно-економічне регулювання розвитку освіти в системі конкурентоспроможності молоді на ринку праці України"

Детальніше
29.10.2019

Сус Ірина Романівна

"Українсько-польська і польсько-українська лексикографія ХІХ століття в україністичному вимірі"

Детальніше
25.10.2019

Бушева Світлана Миколаївна

"Етнічний лобізм: теоретико-методологічні засади концептуалізації на прикладі єврейського лобі у США"

Детальніше
25.10.2019

Лукашенко Євген Миколайович

"Межі свободи у політичній доктрині лібералізму Фрідріха фон Гаєка"

Детальніше
23.10.2019

Паславська Наталія Орестівна

"Кравецький цех у Львові в XVI-XVIII ст.: організаційні форми та соціальні відносини"

Детальніше
22.10.2019

Кшановський Роман Олександрович

"Трансформація лицарського стану в Англії (XIII – першої половини ХV століття):військово-адміністративна діяльність та структури повсякденності"

Детальніше