29.10.2019

Сус Ірина Романівна

"Українсько-польська і польсько-українська лексикографія ХІХ століття в україністичному вимірі"

Детальніше
25.10.2019

Бушева Світлана Миколаївна

"Етнічний лобізм: теоретико-методологічні засади концептуалізації на прикладі єврейського лобі у США"

Детальніше
25.10.2019

Лукашенко Євген Миколайович

"Межі свободи у політичній доктрині лібералізму Фрідріха фон Гаєка"

Детальніше
23.10.2019

Паславська Наталія Орестівна

"Кравецький цех у Львові в XVI-XVIII ст.: організаційні форми та соціальні відносини"

Детальніше
22.10.2019

Кшановський Роман Олександрович

"Трансформація лицарського стану в Англії (XIII – першої половини ХV століття):військово-адміністративна діяльність та структури повсякденності"

Детальніше
18.10.2019

Борачок Ігор Володимирович

"Чисельне розв’язування задачі Коші для рівняння Лапласа в тривимірних двозв’язних областях"

Детальніше
18.10.2019

Дреботій Роман Григорович

"Побудова та аналіз hp-адаптивних схем методу скінченних елементів для задач дифузії-конвекції-реакції"

Детальніше
11.10.2019

Билиця Уляна Ярославівна

"Концепт HUMAN BEING в англомовній компаративній фразеології"

Детальніше
11.10.2019

Івасишин Маріанна Романівна

"Мультимодальність англомовного коміксу: лінгвальний та екстралінгвальний виміри"

Детальніше
10.10.2019

Кульчицька Олена Василівна

"Мовні засоби реалізації пейоративності в романах С. Майєр"

Детальніше