Розпочала роботу  Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління»

17 жовтня 2019 року в Актовій залі Львівського національного університету імені Івана Франка розпочала роботу I Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління», присвячена актуальним проблемам теорії та практики публічного управління та адміністрування.

З привітальною промовою до учасників конференції звернувся Ректор Університету, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник, який наголосив на актуальності  започаткування на факультеті управління фінансами та бізнесу міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління» та її роботи в рамках святкування 20-річного ювілею присвоєння Університету статусу «національного». Також Володимир Петрович відмітив важливість залучення широкого кола українських та іноземних науково-педагогічних працівників, представників органів державної влади, місцевого самоврядування бізнес-структур та громадськості до дискусії, обміну досвідом з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо проблемних питань і напрямів реформування системи публічного управління в Україні.

До вітальних слів доєдналися проректор з наукової роботи ЛНУ ім. Івана Франка, член-кореспондент НАН України, професор Роман Гладишевський, Роман Хрмо – проректор ДТІ університету в Дубніце над Вагом та проректор з наукової роботи Чернігівського національного технологічного університету, доктор економічних наук, заслужений економіст України, професор  Вікторія Маргасова.

Декан факультету управління фінансами та бізнесу Львівського університету Андрій Стасишин зазначив, що проведення такого заходу є унікальною можливістю обміну досвідом між науковцями й практиками у сфері публічного управління та адміністрування. За словами декана, конференція також відкриває перспективу для  покращення навчального процесу у закладах вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» і дає змогу розширювати тематику міждисциплінарних досліджень та підвищувати якість виконання наукових розробок. Окрім того, Андрій Васильович в контексті проведення конференції відзначив ефективність координації співпраці між науковими інституціями та бізнес-середовищем та з приємністю наголосив, що  у науковому форумі беруть участь понад 120 вчених не лише з України, але й Польщі, Болгарії, Словаччини, Грузії, Білорусії; надіслано близько 200 тез доповідей.

Щирі слова привітання висловили Олександр Якубенко – начальник Міжрегіонального управління Нацдержслужби у місті Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях, Ярослав Коваль – начальник Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Львівській та Закарпатській областях, Олег Лавренчук – начальник Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Волинській та Рівненській областях, Юрій Гудима – заступник голови Львівської обласної ради, Анзор Давадзе –– керівник департаменту туризму Батумського державного університету імені Шота Руставеллі, Лариса Сергієнко, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка», Віталій Корецький – директор Агенції регіонального розвитку та Наталія Гречин – директор Центру розвитку місцевого самоврядування у Львівській області.

Після урочистого відкриття конференції відбулося пленарне засідання, під час якого науковці дискутували щодо проблем публічного управління та державної служб, сучасних тенденції суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку держави, публічного адміністрування та управління бізнесом, управління організаціями публічної сфери, електронного врядування та електронної демократії в Україні. Зокрема, науковці виголосили такі доповіді: «Діяльність Міжрегіонального управління щодо сучасної практики функціонування інституту державної служби» (Олександр Якубенко – начальник Міжрегіонального управління Нацдержслужби у місті Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях), «Пріоритети наукової діяльності та перспективи міжнародної співпраці університету» (Петр Якубек – д.е.н., доцент, квестор ДТІ університету в Дубніце над Вагом), «Проблема визначення парадигми публічного управління в Україні» (Петро Петровський – д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України), «Здоров’я як політичний вибір: good governance для досягнення Цілей Сталого Розвитку в Україні» (Наталія Рингач – д.держ.упр., с.н.с., головний науковий співробітник відділу демографічного прогнозування та моделювання Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України), «Зміна статусу інституту політичної опозиції в системі державного управління в Україні» (Вікторія Сичова – д. держ.упр, професор, професор кафедри соціології управління та соціальної роботи соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна), «Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах глобалізації» (Анатолій Яковлєв – д.е.н., професор кафедри економіки та маркетингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»), «Сучасна парадигма публічного управління освітньо-виховної діяльності  у державній гуманітарній політиці в Україні» (Іван Парубчак – д.держ.упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького), «Перспективи використання соціальних мереж в практиці е-урядування» (Ірина Шевчук  – д.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка), «Чинники і перспективи виробництва суспільних благ на регіональному рівні в контексті децентралізації системи державного управління в Україні» (Маріанна Кічурчак – д.е.н., професор кафедри економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка), «Проблеми та перспективи досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року в Україні» (Зоряна Бурик – д.держ.упр., професор Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника), «Управління розвитком бізнес-структур приміських територій» (Катерина Васьківська – д.е.н., професор кафедри економіки та менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка).

Вітальним подарунком для учасників наукового заходу став організований спільнотою факультету концерт за участі капели бандуристок «Зоряниця» під керівництвом Зиновії Сичак. Також учасники конференції мали нагоду ознайомитися із експозицією Музею історії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Світлини: Олега Вівчарика та Северини Стасишин Більше фото