Свято економічної науки: кафедра економіки України Львівського університету відзначає своє 25-річчя

Своє перше 25-річчя кафедра економіки України імені М. Туган-Барановського Львівського університету відзначила надзвичайно змістовним і представницьким круглим столом «Нові моделі економіки сталого розвитку: проблеми та перспективи». Науковий захід, організований ЛНУ ім. Івана Франка спільно з Інститутом сталого розвитку при Західному науковому центрі МОН і НАН України, відбувся 23 травня 2018 року в Дзеркальній залі Університету, зібравши понад півсотні авторитетних вчених, аспірантів і студентів-економістів з 12 закладів вищої освіти України.

Створена в квітні 1993 року з ініціативи видатного економіста, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Степана Миколайовича Злупка кафедра економіки України Львівського університету підійшла до свого чвертьсотлітнього ювілею з численними науковими, навчальними і кадровими здобутками. На цьому наголошували і нинішня завідувач кафедри, модератор круглого столу, професор Лідія Гринів, і Ректор ЛНУ ім. Івана Франка, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник. Виголошуючи вітальне слово на відкритті наукового зібрання, Ректор, зокрема, відзначив визначну роль кафедри в утвердженні державницьких підходів до наукового аналізу й оцінки поточної ситуації та перспектив розвитку економіки України.

«Мені дуже імпонує, що в супровідних документах до нинішньої події максимум уваги відведено прагматичним питанням подолання нинішньої складної ситуації в економіці, розробці механізмів виходу на динамічний етап стабільного розвитку, який забезпечить оновлення всіх сторін життя людини і суспільства з урахуванням економічних, соціальних, нормотворчих, екологічних та інших факторів. Це свідчення того, що кафедра економіки України відбулася передусім як наукова інституція, відбулася як педагогічна структура, де здійснюється підготовка фахівців на основі новітніх досягнень науки і практики, сформоване середовище, де на високому професійному рівні стало можливим обговорення актуальних економічних проблем нашої держави», – зазначив Володимир Петрович.

Привітальну естафету від Ректора перейняв декан економічного факультету Львівського університету Ростислав Михайлишин, який узагальнив ті складні, неоднозначні обставини трансформаційного періоду в державній історії України, коли формувалася кафедра. «Саме тоді вкрай актуальним було запропонувати нові теоретичні підходи, нову концепцію дослідження економіки України, викладання економічних дисциплін, – наголосив Ростислав Васильович. – Слід сказати, що за ці 25 років кафедра досягла значних успіхів у цій сфері. Незаперечна заслуга в цьому першого завідувача кафедри, професора Степана Злупка. Після того, як кафедру очолила професор Лідія Святославівна Гринів, посилився поступальний розвиток кафедри, запропоновані принципово нові теоретичні моделі й підходи до аналізу економічних процесів у сфері фізичної економіки, еколого-економічної рівноваги тощо. Успішно розвивається магістерська програма «Прикладна економіка», випускники якої зараз займають вагомі посади в системі державного управління і в сфері бізнесу».

Колеги з інших кафедр економічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка та представники наукових установ Львова приєдналися до ювілейних вітань. Зокрема професор кафедри менеджменту Наталія Жигайло акцентувала увагу присутніх на плідній науковій діяльності кафедри економіки України, на якій за останні роки було захищено три докторські дисертації. А завідувач кафедри економіки Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Євген Матвіїшин зачитав вітальну телеграму від директора Інституту, члена-кореспондента НАН України, професора Володимира Загорського і подарував колегам із Львівського університету фаховий збірник наукових праць «Ефективність державного управління».

Далі слово взяла завідувач кафедри економіки України імені М. Туган-Барановського, доктор економічних наук, професор Лідія Гринів, яка ознайомила вчене товариство з історією створення кафедри, розповіла про видатну просвітницьку і організаторську діяльність фундатора і першого завідувача кафедри, професора Степана Злупка. Відкрити новий структурний підрозділ в 1993 році виявилося непросто, бо більшість науковців економічного факультету доволі скептично сприйняли ідею Степана Миколайовича. «Але професор Злупко пояснював, – згадує Лідія Святославівна, – що нова кафедра має чітку мету – в умовах формування ринкової економіки в Україні постійно нагадувати про національні інтереси, про вимоги національної економічної безпеки – чого немає в підручниках з макроекономіки». Як засвідчила історія, Степан Злупко мав рацію, бо вже у 2008 році дисципліна «Національна економіка» стала нормативною дисципліною в Україні. А в 2009 році на кафедрі була відкрита міждисциплінарна магістерська програма «Прикладна економіка» за зразком багатьох західних університетів. Починаючи з 2011 року кафедра випустила 95 магістрів, які сьогодні працюють в органах державної влади, в бізнесовій сфері тощо. За час свого існування кафедра підготувала 5 докторів та 18 кандидатів наук.

Суто наукова частина круглого столу продовжилася презентацією та обговоренням монографії професора Лідії Гринів «Фізична економія: нові моделі сталого розвитку». Видана на початку минулого року, книжка викликала величезне зацікавлення у професійних та академічних колах України. На цей момент уже відбулося п’ять публічних презентацій, результатом яких неодмінно були рекомендації підготувати на основі монографії повноцінний підручник для студентів економічних спеціальностей вищої школи. Порушені в монографії проблеми вкотре викликали жваву дискусію і продуктивний обмін думками з широкого кола економічних, світоглядних і навіть політичних питань.

Щиро вітаємо співробітників кафедри економіки України з 25-річним ювілеєм і бажаємо натхнення в роботі й видатних досягнень у науковій та освітній діяльності!

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото