Дисертант

Бойко Ірина Ігорівна

Тема

Конструювання соціальної проблеми бідності в медіапросторі сучасного українського суспільства

Науковий керівник

Доктор політичних наук, професор кафедри соціології та соціальної роботи Климанська Лариса Дмитрівна; Національний університет «Львівська Політехніка»

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана у Національному університеті «Львівська Політехніка»; Міністерство освіти і науки України

Анотація

У дисертаційній роботі розкрито статичні і динамічні аспекти дискурсивних конструкцій проблеми бідності та їх політико-управлінських проекцій. Проаналізовано співвідношення соціально-політичної динаміки суспільства і фреймування проблеми бідності в сучасному українському медіапросторі в контексті теоретико-методологічної перспективи соціального конструкціонізму. Розкрито зміст соціологічної теоретизації статичних і динамічних аспектів соціальних проблем в науковому дискурсі, зроблено узагальнення про переваги і недоліки його двох основних напрямів (об’єктивістського та суб’єктивістського).

Порівняльний аналіз дискурс-аналітичних теорій у соціологічній перспективі дав змогу пріоритезувати доцільність застосування дискурс-аналізу для дослідження динаміки соціальної проблеми бідності. Визначено такі основні характеристики дискурс-аналізу: зосередженість на ролі соціальних агентів (повернення агентів в дискурсивний процес), фокусування на дискурсі з погляду соціології знання, врахування історичних та колективних вимірів знань.

У дослідженні представлено емпіричний аналіз медійних та експертних текстів із застосуванням методології дискурс-аналізу й авторського інструментарію, на основі якого виявлено динаміку й особливості дискурсу соціальної проблеми бідності в сучасному українському медіапросторі. Визначено характер взаємозв’язку між медіадискурсом соціальної проблеми бідності на різних етапах її життєвого циклу і об’єктивним станом явища бідності в сучасному українському суспільстві.

Ключові слова: соціальні проблеми, медіапростір, дискурс-аналіз, фрейм-аналіз, бідність.

Дата захисту

13.12.2019

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор соціологічних наук, професор Черниш Наталія Йосипівна; Львівський національний університет імені Івана Франка; професор кафедри соціологіїЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат соціологічних наук, доцент Петренко-Лисак Алла Олександрівна; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри галузевої соціологіїЗавантажити відгук