Дисертант

Бубняк Соломія Михайлівна

Тема

Соціальне самопочуття внутрішньо переміщених осіб у сучасному українському суспільстві

Науковий керівник

Доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології Коваліско Наталія Володимирівна; Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка; Міністерство освіти і науки України

Анотація

У дисертаційній роботі розкрито особливості аналізу та інтерпретації соціального самопочуття у соціогуманітарних науках. Охарактеризовано поняття «соціальне самопочуття ВПО» та запропоновано концептуальну схему вимірювання рівня соціального самопочуття ВПО і на загальнонаціональному рівні виокремлено основні чинники  впливу на даний соціальний феномен. Розглянуто соціальне самопочуття ВПО з позицій положень деприваційного підходу та теорії ярликування. На основі вторинного аналізу загальнонаціональних досліджень виокремлено та охарактеризовано просторово-часовий вимір ВПО за період 2014-2019 рр. і окреслено тенденції й наслідки внутрішнього переміщення крізь призму вирішення низки проблемних життєвих ситуацій, в яких перебувають ВПО. На локальному рівні комплексно досліджено характер та особливості ставлення львів’ян до ВПО з Донбасу та АР Крим, з урахуванням їх проблемних життєвих ситуацій. Визначено методологічні підходи та методики вимірювання соціального самопочуття ВПО в емоційно-оцінному, деприваційному  та просторово-часовому вимірах. Розглянуто контекст сучасних міграційних процесів та відмінності в тлумаченні понять «біженці», «переміщені особи», «ВПО» з урахуванням законодавчої бази щодо конструювання стратегій розв’язання проблем ВПО у сучасному українському суспільстві.

Ключові слова: самопочуття, внутрішньо переміщені особи; соціальне самопочуття ВПО, міграційні процеси, міграція.

Дата захисту

24.04.2020

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філософських наук, професор Головаха Євгеній Іванович; Інститут соціології НАН України; заступник директора з наукової роботи

Офіційний опонент:Доктор соціологічних наук, доцент Іванкова-Стецюк Оксана Борисівна; Інститут народознавства НАН України; провідний науковий співробітник відділу етнології сучасності