Дисертант

Іваськевич Христина Ігорівна

Тема

Внутрішній фінансовий контроль видатків бюджетних установ в Україні

Місце праці

Західний офіс Держаудитслужби

Науковий керівник

Доктор економічних наук, доцент Ванькович Данило Володимирович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертації здійснено нове вирішення важливого науково-практичного завдання щодо теоретичного обґрунтування та розроблення методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення механізму внутрішнього фінансового контролю видатків бюджетних установ в умовах реформування системи державного фінансового контролю в Україні. Сформульовано низку концептуально-теоретичних, організаційно-методичних положень і науково-практичних висновків, спрямованих на реалізацію мети дисертаційної роботи. Автором уточнено понятійно-категоріальний апарат у контексті дослідження, запропоновано нове тлумачення сутності поняття “внутрішній фінансовий контроль видатків бюджетних установ”. Здійснено структурно-функціональний аналіз системи внутрішнього фінансового контролю, розкрито особливості діючого в Україні механізму контролю в бюджетній сфері. Проаналізовано дієвість механізму внутрішнього фінансового контролю видатків бюджетних установ в Україні упродовж 2007-2017 рр., що дало змогу виявити недоліки його функціонування та обґрунтувати теоретичні та практичні рекомендації щодо підвищення його ефективності.

Визначено стратегічні пріоритети розвитку механізму внутрішнього фінансового контролю видатків бюджетних установ, що дало змогу розробити концепцію його модернізації. Систематизовано зарубіжний досвід організації внутрішнього контролю використання фінансових ресурсів бюджетних установ та напрями його адаптації до національного середовища, удосконалено методологію гармонізації внутрішнього контролю та аудиту, обґрунтовано концептуальні основи розвитку внутрішнього аудиту як умови підвищення якості контролю в бюджетних установах.

Ключові слова: контроль, внутрішній контроль, внутрішній фінансовий контроль, внутрішній аудит, бюджетні установи, бюджетні асигнування, власні надходження бюджетних установ, видатки бюджетних установ.

Дата захисту

28.05.2019

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Шевчук Олег Анатолійович, Університет державної фіскальної служби України, перший проректор з навчально-методичної та виховної роботи Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент Коломийчук Наталія Михайлівна, Тернопільський національний економічний університет, доцент кафедри фінансів ім. С.І. ЮріяЗавантажити відгук