Дисертант

Кащук Олександр Ярославович

Тема

Монотелітство у Візантії VII століття: доктрина, політика та ідеологія влади

Місце праці

Доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий консультант

Доктор історичних наук, професор ВОЙТОВИЧ Леонтій Вікторович, завідувач кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівського національного університету імені Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертацію (у вигляді опублікованої монографії) присвячено дослідженню монотелітства у Візантії VII ст. Монотелітство – доктрина, за якою Ісус Христос має одну спільну волю своєї людської і божественної природи. Доктрина ця спричинила виникнення унікального руху у Візантії VII ст., який став політично-релігійним феноменом. Монотелітство розвинулося з моноенергізму, за яким Христос виявляв як людські, так і божественні вчинки за посередництвом однієї бого-людської енергії. Імператор Іраклій з метою консолідації християн запроваджував моноенергізм, за допомогою якого планував переконати монофізитів, що халкедонські християни сповідують єдність особи Христа. Це спричинило полеміку у середовищі прохалкедонських християн, яка стала зіткненням ідей про доктринальний авторитет у християнстві. Відмінність ідей випливала з вірності відмінним принципам – ікономії та акрівії. Перший допускав поблажливість у формулюванні доктрини задля політичної доцільності, тому приймав доктринальний авторитет імператора. Другий передбачав буквальне дотримання вірності науці Церкви, окресленій колегією єпископів. У протистоянні ідей про доктринальний авторитет насправді зіткнулися різні ідеології влади у християнстві, на основі яких сформувалися відмінні християнські ідентичності. У цьому протистоянні перевагу здобула еклезіальна ідентичність, що ґрунтувала християнськість на принципі чистоти віри. Він будувався на визнанні авторитету п’ятьох давніх патріархатів.

Автор детально розглядає доктринальний, політичний та політико-ідеологічний аспекти монотелітського руху. Особливу увагу відведено значенню соціогуманітарної складової досліджуваної тематики.

Ключові слова: монотелітство, монотелетизм, моноенергізм, христологія, Церква, імперія, політика, влада, ідеологія, ідентичність, пентархія.

 

Ознайомитися з текстом дисертації можна за посиланням

Дата захисту

25.02.2020

Контактна інформація

Телефон: +380976094063Email: oleksandr.kashchuk@lnu.edu.ua

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, доцент БОДНАРЮК Богдан Михайлович, доцент кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства Чернівецького національного університету імені Юрія ФедьковичаЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, старший науковий співробітник ГОЛОВКО Олександр Борисович, професор кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана ОгієнкаЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, професор ПЕТРЕЧКО Олег Михайлович, завідувач кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана ФранкаЗавантажити відгук