Дата захисту

10.04.2020

Дисертант

Кавулич Яна Зіновіївна

Тема

Вміст фенольних сполук у рослин пшениці (Triticum aestivum L.) та гречки (Fagopyrum esculentum Moench.) за дії саліцилової кислоти та кадмію хлориду

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка, інженер І категорії

Науковий керівник

Завідувач кафедри фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор біологічних наук, професор Терек Ольга Іштванівна

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню ролі екзогенної саліцилової кислоти в формуванні стійкості рослин пшениці (Triticum aestivum L.) та гречки (Fagopyrum esculentum Moenh.) до токсичної дії кадмій хлориду.

У результаті проведених досліджень встановлено, що саліцилова кислота позитивно впливає на початкові етапи росту рослин. Показано зростання вмісту фенольних сполук у коренях та пагонах 14-ти і 21-добових рослин за дії кадмію хлориду. Встановлено зміни активності ключового ензиму фенольного метаболізму фенілаланін аміак-ліази за дії саліцилової кислоти та кадмію хлориду. Зниження вмісту фенольних сполук та зростання вмісту антоціанів внаслідок преінкубації саліциловою кислотою свідчить, що вони є одним із компонентів адаптивної відповіді рослин на кадмієвий стрес. Показано зміни вмісту флавоноїдів та ксантонів у рослин пшениці та гречки та їх незначну роль в умовах стресу. Результати показують відмінності у процесах лігніфікації надземною частиною рослини в залежності від умов зростання, також виявлені видові відмінності.

Отримані результати розширюють уявлення про стрес-протекторну роль саліцилової кислоти та її вплив на вміст фенольних сполук за дії кадмію хлориду. Показано можливість використання саліцилової кислоти у концентрації 0,05 мМ, як дієвий та економічно вигідний спосіб для обробки рослин в умовах забруднення навколишнього середовища кадмієм.

Ключові слова: пшениця, гречка, саліцилова кислота, кадмій, фенольні сполуки, активність ензимів, фотосинтез, морфофізіологічні показники.

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор біологічних наук, професор Кравець Володимир Степанович, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П. Кухаря НАН України, завідувач відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітиниЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат біологічних наук, доцент Косик Оксана Іванівна, ННЦ “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри біології рослинЗавантажити відгук