Дисертант

Ковальчук Олена Олексіївна

Тема

Трансформація журналу «Жінка» у плюралістичному демократичному суспільстві

Місце праці

Доктор філологічних наук, професор Мелещенко Олександр Костянтинович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, професор кафедри історії журналістики

Науковий керівник

Доктор філологічних наук, професор Мелещенко Олександр Костянтинович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, професор кафедри історії журналістики

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню світоглядної трансформації журналу «Жінка» в умовах переходу від тоталітарного радянського суспільства до розбудови незалежної Української держави на засадах суверенності, патріотизму, демократизму та плюралізму.

Виявлено притаманні тоталітарному та демократичному типам суспільства ґендерні ідеологеми як паралінгвістичний спосіб для передачі оціночної інформації в публікаціях головного українського жіночого журналу за його майже сторічне існування: «Коммунарка Украины» (1920-ті рр.), «Комунарка України» (1930-ті рр.), «Радянська жінка» (1946-1991), «Жінка» (1991-2017).

Вивчено основні проблемно-тематичні лінії та жанровий контент журналу «Жінка». Простежено ґенезу жіночої культури, її віддзеркалення в універсальних і спеціалізованих друкованих виданнях, а також типологію журнальних періодичних видань. З’ясовано спільні й відмінні риси в концептуалітиці жіночого періодичного видання в авторитарному, тоталітарному та демократичному типах суспільства.

Ключові слова: ґендерний, жіночий журнал, «Комунарка України»,«Радянська жінка»,«Жінка», проблемно-тематичний, контент, порівняльний аналіз, ідеологема, медіатекст.

Дата захисту

26.06.2019

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор наук із соціальних комунікацій, професор Житарюк Мар’ян Георгійович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістикиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Кушнір Оксана Василівна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, доцент кафедри журналістики факультету філології і журналістикиЗавантажити відгук