Дата захисту

30.10.2015

Дисертант

Кирилич Христина Володимирівна

Тема

Проблема нерівномірності економічного розвитку світового господарства

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірант

Науковий керівник

Професор, д.е.н. Грабинський Ігор Михайлович

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Кирилич Х. В. Проблема нерівномірності економічного розвитку світового господарства.На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2015.

Дисертація присвячена дослідженню проблеми нерівномірності економічного розвитку світового господарства. Висвітлено еволюцію класичних поглядів і сучасну наукову парадигму з цієї проблематики. Описано теоретичні, методологічні та концепційні засади дослідження проблеми нерівномірності економічного розвитку.

Досліджено зміст, причини та сучасні прояви світової економічної нерівномірності. Оцінено вплив економічних та інституційних змінних на економічне зростання за допомогою економетричних моделей для панельних даних з фіксованими ефектами країн і фіксованими часовими ефектами, з допомогою яких доведено, що, зокрема, рівень політичної та економічної свобод як інституційні чинники значною мірою впливають на ефективність економіки.

Виявлено залежність між ефективністю економіки та індексом держав, що не відбулися, який свідчить про те, що контрольованість державою своїх кордонів і політична стабільність значною мірою впливають на економічне зростання, адже війни та конфлікти є найбільшими руйнівними факторами впливу на економіку.

Запропоновано також економетричну модель впливу інституційних факторів на ВВП для країн, що розвиваються і не мають виходу до моря, та їх транзитних сусідів, на основі чого встановлено, що лише за узгодженої політики, спрямованої на поліпшення усіх інституційних факторів можливе зростання ВВП, що підтверджує необхідність включення інституційного фактора до розширення Віденської програми дій для цих країн.

Проаналізовано феномен економічного зростання деяких країн світу та запропоновано рекомендації щодо поліпшення інституційного середовища економіки України.

Ключові слова:нерівномірність економічного розвитку, світове господарство, інституції, країни, що розвиваються і не мають виходу до моря.

Контактна інформація

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, доцент КРАВЧУК Наталія Ярославівна, Тернопільський національний економічний університет, доцент кафедри міжнародних фінансів і глобальної економіки імені С. І. ЮріяЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент ПОЛЯКОВА Юлія Володимирівна, Львівська комерційна академія, доцент кафедри міжнародних економічних відносинЗавантажити відгук