Дисертант

Лаба Ірина Зінонівна

Тема

Державне регулювання міжнародного переміщення капіталу в малих відкритих економіках

Науковий керівник

Кандидат економічних наук, професор Грабинська Ірина Володимирівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки.

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Анотація

У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методологічні засади державної
політики управління МПК і здійснено макроекономічний аналіз ефективності такої
політики у межах малих відкритих економік.
Узагальнено теоретичні положення щодо суті МПК та особливостей їх
державного регулювання. З’ясовано дію трансмісійного механізму впливу збурень
припливу і відпливу капіталу на основні показники макроекономічного середовища
за різних режимів монетарної політики та валютних курсів, а також еволюцію
поглядів представників основних економічних шкіл і напрямів економічної науки на
МПК та роль держави у їх регулюванні.
Здійснено оцінювання рівня державного регулювання припливу і відпливу
різних компонентів потоків капіталу у малих відкритих економіках. Проаналізовано
причини, інструментарій і наслідки ДРМПК впродовж та після глобальної
фінансової кризи 2008–2009 рр. у Бразилії, Ісландії та Україні.
Простежено позицію провідних міжнародних фінансових інститутів щодо
фінансової лібералізації та доцільності управління МПК, а також визначено
напрямки підвищення ефективності ДРМПК у малих відкритих економіках з
неусталеними господарськими системами.
Ключові слова: міжнародне переміщення капіталу, міжнародні потоки капіталу,
державне регулювання міжнародних потоків капіталу, адміністративні заходи
регулювання, ринкові заходи регулювання, рівень регульованості, монетарна
політика, трансмісійний механізм, процентна ставка, ефективність.

Дата захисту

29.05.2019

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Шевчук Віктор Олексійович, Львівський торговельно-економічний університет, завідувач кафедри міжнародних економічних відносинЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент Шиманська Оксана Петрівна, Тернопільський національний економічний університет, доцент кафедри економічної теоріЗавантажити відгук