Дисертант

Лильо Ігор Миколайович

Тема

Греки на території Руського воєводства в XV–XVIII ст.

Науковий консультант

Доктор історичних наук, професор ВОЙТОВИЧ Леонтій Вікторович, Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Представлено результати особливостей появи та формування грецької
діаспори на території Руського воєводства Речі Посполитої в XV–XVIII ст.
Проаналізовано базові причини та передумови, що спонукали чимало з
грецьких купців та ремісників залишити свою історичну батьківщину та
розпочати нове життя на територіях польсько-українського прикордоння.
Особливу увагу приділено вивченню шляхів інтеграції греків до місцевого
соціуму, питанням їх співпраці з українським (православним) населенням
Львова та інших міст регіону у вирішенні нагальних соціальних та релігійних
проблем. Аналіз шляхів прибуття греків дав змогу встановити малознаний в
минулому факт, що більшість з них походила з територій, підконтрольних
Венеціанській Республіці.
Шляхом аналізу причинно-наслідкових зв’язків щодо проблеми
поширення зразків матеріальної культури Східного Середземномор’я на
територію Речі Посполитої, показано напрямки та методи транспортування
товарів, способи захисту купцями власних економічних та соціальних інтересів
в межах створених ними купецьких об’єднань. Багато з таких форм
економічного господарювання мали родинний характер чи були пов’язані між
собою спеціальними правовими угодами.
Вперше в українській історіографії досліджено причини зростання
наприкінці XVI ст. експорту до міст регіону мальвазії – вина з острова Крит та
прилеглих до нього теренів. Шляхом детальних та прискіпливих генеалогічних
студій до наукового обігу вперше впроваджено багато невідомих раніше фактів
з історії знаних та впливових сімей грецького походження на території Руського
Воєводства.
Ключові слова: греки, мальвазія, Ставропігійське братство, Львів, Руське
воєводство, діаспора.

Дата захисту

22.10.2019

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, професор КАПРАЛЬ Мирон Миколайович, керівник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН УкраїниЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, КУЛАКОВСЬКИЙ Петро Михайлович, професор кафедри країнознавства Національного університету “Острозька академія” Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, професор ЛИМАН Сергій Іванович, завідувач кафедри туристичного бізнесу Харківської державної академії культуриЗавантажити відгук