Дисертант

Моцик Олександр Федорович

Тема

Інституційні чинники модернізації українсько-польських відносин у гуманітарній сфері в умовах процесів євроінтеграції

Місце праці

Доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Науковий керівник

Ярош Оксана Богданівна, доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Анотація

Згідно з рішенням спеціалізованої вченої ради філософського факультету Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (протокол № 1 від 25 листопада 2019 р.) захист дисертації Моцика Олександра Федоровича  «Інституційні чинники модернізації українсько-польських відносин у гуманітарній сфері в умовах євроінтеграції» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси перенесено у зв’язку із довготривалим відрядженням здобувача за межі України.

Дата захисту

06.12.2019

Контактна інформація

Телефон: +38 067 326 41 55Email: olexander.f.motsyk@gmail.com

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, професор Бабкіна Ольга Володимирівна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, завідувач кафедри політичних наук.

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, професор Цепенда Ігор Євгенович, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ректор, професор кафедри міжнародних відносин