Дата захисту

23.10.2019

Дисертант

Паславська Наталія Орестівна

Тема

Кравецький цех у Львові в XVI-XVIII ст.: організаційні форми та соціальні відносини

Науковий керівник

Доктор історичних наук, професор Капраль Мирон Миколайович, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Львівське відділення, керівник відділення

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертації комплексно досліджено правові, економічні, соціальні, етно- конфесійні та історико-демографічні складові історії кравецького цеху у Львові в XVI-XVIII ст. Встановлено, що корпорація кравців – одна з найдавніших та найчисленніших у місті. Правову площину її діяльності формували королівські привілеї та цехові статути, які визначали статус організації, детермінували цеховий устрій, окреслювали права й обов’язки членів колективу. Вдалося реконструювати цехове виробництво й спеціалізацію в ремеслі, в основі яких була монополізація кравецької галузі. Виявлено, що суспільне й родинне життя, навчання ремесла та розвиток професійної кар’єри кравця тісно перепліталися і регламентувалися цеховими статутами. З’ясовано, що етно-конфесійні відносини та диференціація в цеху були пов’язані з економічно зумовленими намірами католицької більшості усунути потенційних конкурентів. Демографічні параметри корпорації визначено показниками кількості майстрів, підмайстрів та учнів.

Наголошено, що кравецький цех та його середовище віддзеркалюють загальний портрет ремісничого Львова ранньомодерної доби.

Ключові слова: кравецький цех, ремесло, кравці, майстри, підмайстри, учні, партачі, привілеї, статути, Львів.

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, професор Кулаковський Петро Михайлович, Національний університет «Острозька академія», професор кафедри країнознавства Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат історичних наук Петришак Богдана Ігорівна, Центральний державний історичний архів України, м. Львів, завідувач сектора зберігання документів давнього періоду відділу давніх актів Завантажити відгук