Дисертант

Петрух Оксана Андріївна

Тема

Державне регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України

Місце праці

Львівський національний аграрний університет

Науковий керівник

Доктор економічних наук, професор, Юринець Зорина Володимирівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри менеджменту

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертацію присвячено розкриттю теоретичних основ і розробленню прикладних рекомендацій для вдосконалення державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України. З’ясовано економічну сутність, досліджено і систематизовано структурно-функціональні характеристики системи державного регулювання інноваційного розвитку сектора охорони здоров’я, інструментарію та регулюючих дій. Здійснено класифікацію інновацій у галузі охорони здоров’я.

Висвітлено особливості формування цільових програм, впровадження інструментарію державного регулювання, стратегічні перспективи інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я в Україні. Сформульовано науково-методичні положення стосовно формування державної політики на основі побудованої нейронної мережі для прогнозування показників фінансування охорони здоров’я, інноваційної діяльності, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з державного бюджету та визначення впливу макроекономічних показників на інноваційну діяльність у сфері охорони здоров’я.

Визначено пріоритетні напрями впровадження новітніх технологій для вирішення важливих соціальних питань в Україні. Запропоновано логічну модель взаємоузгодження організаційно-економічних інструментів і напрямів державного регулювання інноваційного розвитку сегмента охорони здоров’я. Розроблено структурно-логічну модель стратегічного управління інноваційним розвитком сфери охорони здоров’я. Обґрунтовано рекомендації для переходу на інноваційний шлях розвитку медицини в Україні.

Ключові слова: інноваційний розвиток, державне регулювання, сфера охорони здоров’я, суб’єкти господарювання, інструментарій державного регулювання, інноваційна діяльність, нейронна модель.

Дата захисту

29.05.2019

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Денисенко Микола Павлович, Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри бізнес-економікиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент Гнилянська Леся Йосипівна, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництваЗавантажити відгук