Дата захисту

30.10.2015

Дисертант

Приходько Ірина Валеріївна

Тема

Політико-економічні бар’єри на шляху інтеграції України до Європейського Союзу

Місце праці

Кафедра міжнародних економічних відносин, асистент

Науковий керівник

Доктор економічних наук, професор Грабинський Ігор Михайлович, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного університету

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Приходько І. В. Політико-економічні барєри на шляху інтеграції України до Європейського Союзу. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02. – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015.

Дисертація присвячена дослідженню політико-економічних бар’єрів на шляху інтеграції України до Європейського Союзу. Проблеми досліджувані в дисертаційній роботі обґрунтовано на основі теорій різних наукових шкіл, праць вітчизняних та зарубіжних вчених.

Висвітлено теоретичні аспекти виникнення міжнародної економічної інтеграції та проаналізовано етапи її розвитку.

Проаналізовано просторову теорію «нової економічної географії» в контексті інтеграції України до Європейського Союзу. Розроблено модель SWOT– аналізу інтеграції України до Європейського Союзу та виокремлено стратегії інтеграційного процесу України до ЄС.

Використовуючи статистичну програму E-viewsдля панельних даних здійснено емпіричне дослідження визначення впливу низки політико-економічних чинників міжнародної економічної інтеграції на зростання економіки України та інших подібних до нашої країни економік регіону.

Ключові слова:міжнародна економічна інтеграція, політико-економічні бар’єри, тарифні та нетарифні бар’єри, економічне зростання.

Контактна інформація

Телефон: 0677232313Email: iryna.prykhodko2010@mail.ru

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, доцент Борщевський Віктор Валентинович, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, завідувач відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництваЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент Дугінець Ганна Володимирівна, Київський національний торговельно-економічний університет, доцент кафедри міжнародної економікиЗавантажити відгук