Дисертант

Раковець Оксана Юріївна

Тема

Електрофізіологічні характеристики активності кори головного мозку людини пов’язані з особливостями соціальної поведінки

Місце праці

Луцький педагогічний коледж, викладач природничих дисциплін

Науковий керівник

Доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології людини і тварин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Коцан Ігор Ярославович

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана на кафедрі фізіології людини і тварин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Анотація

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню характерних психофізіологічних та нейрофізіологічних особливостей біопотенціалів мозку та різниці у прояві роботи кори головного мозку при різних поведінкових ситуаціях. Було встановлено, що в егоїстично спрямованих осіб переважали процеси синхронізації, а в альтруїстично спрямованих осіб – процеси десинхронізації. В альтруїстично спрямованих осіб виявлено активацію на стимули різного значення у фронтальних відведеннях, а локалізація джерел збудження кори головного мозку в егоїстично спрямованих осіб знаходилася в ділянці задньої та передньої поясної звивини та острівцевій частці. Визначено, що в осіб із егоїстичним та альтруїстичним соціотипом був різний час прийняття рішення залежно від типу стимулу. Особи із альтруїстичним соціотипом затрачали більше часу для переробки інформації та прийняття рішення.

 Ключові слова: альтруїзм, егоїзм, синхронізація, десинхронізація, спектральна потужність, час реакції.

Дата захисту

07.06.2019

Контактна інформація

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Зима Ігор Григорович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, старший науковий співробітник Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини»Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор біологічних наук, професор Берченко Ольга Григорівна, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».Завантажити відгук