Дисертант

Шевчук Валентин Авдійович

Тема

Діяльність Церкви адвентистів сьомого дня на території Західної України в міжвоєнний період (1919–1939 рр.)

Науковий керівник

Доктор історичних наук, професор Голубко Віктор Євстафійович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри історичного краєзнавства

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертацію присвячено
комплексному вивченню діяльності адвентистської церкви на території Західної
України у міжвоєнний період. Досліджено передумови виникнення, становлення та
розвиток адвентистської церкви. Виділено чотири періоди її організаційного
утвердження: становлення і розвитку громад; об’єднання громад у Варшавському
місіонерському полі; вдосконалення структури та виокремлення Східної
конференції і Південної конференції; піднесення й утвердження.
Поширення адвентистського вчення завдячує централізованій організаційній
структурі та плановій кадровій політиці. Духовний центр адвентистів у м. Варшаві
скеровував і координував діяльність пасторів і колпортерів. Основними напрямами
діяльності Церкви адвентистів сьомого дня були соціальний, місіонерський та
освітній. Церква АСД мала статус толерованої секти, яка могла реєструвати громади
та користуватися правом на проведення богослужінь, проте не мала усіх юридичних
прав як релігійна організація. Дотримання суботи, відмова від деяких продуктів
харчування, служби в армії зі зброєю та присяги утруднювали її становище у
суспільстві, а боротьба за сферу впливу визначала міжконфесійні відносини.
Ключові слова: Церква адвентистів сьомого дня, Польща, Західна Україна,
міжвоєнний період, колпортерська діяльність, місіонерська діяльність.

Дата захисту

25.02.2020

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, професор Пилипів Ігор Васильович, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», професор кафедри історії України і методики викладання історіїЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат історичних наук, доцент Костюк Михайло Петрович, Луцький національний технічний університет, доцент кафедри соціального забезпечення та гуманітарних наукЗавантажити відгук