Дисертант

Ващинська Ірина Іванівна

Тема

Соціальні ідентичності та групові лояльності в сучасному українському суспільстві

Науковий керівник

Доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології Черниш Наталія Йосипівна; Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню соціальних ідентичностей та групових лояльностей у сучасному українському суспільстві. Здійснено систематизацію основних концептуальних підходів до вивчення та інтерпретації зазначених феноменів у соціогуманітарних науках та у соціології. Запропоновано визначення ключових дефініцій роботи з урахуванням їхніх структур, рівнів та факторів формування. Обґрунтовано соціально-історичний контекст утворення та взаємодії соціальних ідентичностей і відповідних групових лояльностей громадян України. Запропоновано авторське моделювання ймовірних кореляцій ідентичностей і лояльностей у рамках морфогенезу сучасного українського суспільства та його агентів. Здійснено теоретичні узагальнення щодо найновіших досліджень ідентичнісно-лояльнісної проблематики у вітчизняному та зарубіжному наукових дискурсах. На емпіричному рівні апробовано авторські концепти на загальнонаціональному і регіональному рівнях та з урахуванням темпоральної перспективи. Зокрема, перевірено існуючі моделі регіоналізації сучасної України у контексті взаємодії соціальних ідентичностей та групових лояльностей. Запропоновано авторське моделювання ймовірної структури регіонів України за ідентичнісно-лояльнісними показниками.

Ключові слова: соціальні ідентичності, групові лояльності, регіон, регіоналізм, гайфенізм, теорія множинних модерностей, теорія морфогенезу.

Дата захисту

02.07.2019

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор соціологічних наук, професор Щудло Світлана Андріївна; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; завідувач кафедри правознавства, соціології та політологіїЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат соціологічних наук, доцент Хобта Світлана Вікторівна; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ); доцент кафедри філософії та соціології Завантажити відгук