Дисертант

Ярош Ярослав Богданович

Тема

Політична конкуренція парламентських партій

Місце праці

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент, доцент кафедри політології та державного управління

Науковий консультант

Примуш Микола Васильович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Анотація

У дисертації з’ясовано ступінь наукового розроблення проблеми політичної конкуренції парламентських партій, зокрема розкрито методологічні та концептуальні засади дослідження. Здійснено аналіз об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають на методи й засоби діяльності парламентських політичних партій під час політичної боротьби. Виявлено їх вплив на особливості політичної конкуренції в сучасних політичних процесах. Увагу акцентовано на особливостях трансформації нормативно-правової бази щодо функціонування політичних партій і динаміки їх структуризації.

Розглянуто етапи становлення та функціонування політичних партій під час парламентських виборів як одного з активних суб’єктів політичного процесу. Здійснено аналіз праць зарубіжних і вітчизняних авторів із проблематики політичних партій. Розкрито специфіку політичної конкуренції парламентських політичних партій в Україні та розглянуто її регіональні особливості. Показано індекси громадсько-політичної активності виборців у європейських країнах, а також індекси ефективної кількості парламентських партій на прикладі виборів до Верховної Ради України.

Ключові слова: виборці, політична партія, парламентська політична партія, політична конкуренція, політичний процес, індекс ефективної кількості партій, громадсько-політична активність, партійна система.

Дата захисту

15.11.2019

Контактна інформація

Телефон: +38 0679017372Email: yarosh.yaroslav@gmail.com

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, професор Горбатенко Володимир Павлович, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, професор Латигіна Наталія Анатоліївна, Київський національний торговельно-економічний університет, завідувач кафедри філософських та соціальних наук Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, доцент Шипунов Геннадій Володимирович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Завантажити відгук