У Львівському університеті відбулася XXVII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України»

20 листопада 2020 року на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка в онлайн-режимі відбулася щорічна міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України». Зважаючи на карантинні обмеження, науковий захід відбувся у дистанційному форматі за допомогою платформи Zoom.

Вітальним словом роботу конференції розпочав декан економічного факультету  Ростислав Михайлишин, який відзначив, що конференція є доброю традицією та важливою складовою наукового життя економічного факультету. Щороку більше 200 студентів та аспірантів мають змогу долучитися до обговорення складних соціально-економічних проблем розвитку української та світової економіки. На переконання Ростислава Васильовича, такі заходи значно посилюють дослідницьку компоненту освітнього процесу, сприяють формуванню цілісного економічного світогляду молодих науковців, згуртуванню студентської спільноти, забезпечують обмін досвідом та сучасними знаннями. Звертаючись до учасників конференції, Ростислав Михайлишин побажав усім плідної та змістовних дискусій.

Від професорсько-викладацького колективу економічного факультету учасників конференції привітали Заслужений професор Львівського університету, доктор економічних наук, завідувач кафедри економічної кібернетики, професор Володимир Вовк та доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Олег Підхомний. У своєму вітальному слові професор Володимир Вовк відзначив, що студентська наукова робота є одним із найважливіших чинників підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки та управління. Залучення найкращих студентів до наукового пошуку сприяє тому, що молодь опановує сучасний інструментарій аналізу, прогнозування тощо. На думку професора Олега Підхомного, надзвичайно широка й актуальна тематика наукових доповідей студентів та аспірантів свідчить про зацікавленість молоді у науковій роботі і є запорукою розвитку української економічної науки.

Від гостей конференції учасників привітав завідувач кафедри маркетингу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Сергій Касян. «Уже багато років наші студенти є активними учасниками щорічної конференції студентів, аспірантів та молодих учених на економічному факультеті Львівського університету. Вражає широта та актуальність тематики наукових доповідей, їхній високий рівень, значна кількість учасників. Саме такі конференції формують майбутній науковий потенціал» –  висловив переконання Сергій Касян.

На конференцію надійшло більше 250 доповідей, у яких досліджуються актуальні проблеми розвитку української та світової економіки. Програма конференції передбачала пленарне засідання та засідання дванадцяти наукових секцій за різноманітними напрямами: економіка України; економічна теорія та бізнес-економіка; підприємництво, торгівля та біржова діяльність; менеджмент; інформаційні системи у менеджменті; фінанси, банківська справа та страхування; міжнародна економіка; маркетинг; облік і оподаткування; економічна аналітика та бізнес-статистика; банківський і страховий бізнес; економічна кібернетика.

Під час пленарного засідання учасники конференції обговорили проблеми ефективності інституційних реформ в Україні, економічної безпеки та сталого розвитку української економіки, вплив зовнішньої торгівлі на економічне зростання в Україні, напрями підтримки малого підприємництва в умовах Covid-19, розвитку ринку аудиторських послуг в Україні, формування маркетингових стратегій українських підприємств, краудсорсингу як інноваційного методу управління підприємством, підвищення ефективності адміністрування місцевих податків, методології сезонного та календарного коригування часових рядів з використанням JDEMETRA+, застосування OPEN DATA для аналітики та прийняття рішень у бізнесі.

Після завершення пленарного засідання доповіді та дискусії продовжилися на секційних засіданнях.