У Львівському університеті впроваджуватимуть нові підходи до викладання іноземних мов

Інтеграція України в європейський освітній простір, розширення міжнародної співпраці у сферах економіки, освіти, науки, культури ставить перед вищими навчальними закладами завдання якісної підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів з іноземної мови за професійним спрямуванням згідно з міжнародними стандартами.

З ініціативи Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, професора Володимира Мельника було створено комісію з розроблення Концепції викладання іноземних мов за професійним спрямуванням. У співпраці з Британською Радою та Ґете-Інститутом в Україні комісія під керівництвом проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Марії Зубрицької упродовж двох місяців працювала над проектом Концепції, що базується на рівневому принципі викладання іноземних мов (від А1 до С2). У квітні 2015 року Вчена рада Університету схвалила нову Концепцію вивчення іноземних мов у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Відповідальність за її реалізацію покладено на факультет іноземних мов.

Концепція окреслює основні параметри вивчення та викладання іноземної мови за професійним спрямуванням, що передбачає зміни здебільшого в ділянці методики та дидактики викладання, а також створення нормативної бази для розроблення університетських курсів з іноземної мови відповідно до потреб студента. Відтак, практична мета спрямована на розвиток міжкультурної комунікативної компетенції студентів, що підтверджуватиметься успішними результатами кваліфікаційного іспиту.

Згідно з рекомендаційним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-120 від 11 березня 2015 року щодо запровадження європейських стандартів викладання та вивчення іноземних мов на основі збільшення кількості годин і вдосконалення й осучаснення методик викладання необхідно створити умови для вивчення англійської мови як мови міжнародного академічного спілкування задля досягнення випускниками ВНЗ рівня В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти.

Тож упродовж 4 семестрів має бути впроваджений такий механізм викладання та вивчення іноземних мов на факультетах, де мова не є складовою професійної підготовки, аби студент міг без труднощів скласти загальноєвропейський тест для здобуття рівня В2.

Станом на сьогодні проведено дуже інтенсивну та якісну роботу щодо забезпечення кафедр іноземних мов для гуманітарних і природничих факультетів відповідними навчальними матеріалами, а також організовано тренінги для тих викладачів, які мають забезпечити необхідний рівень володіння мовою студентів гуманітарних і природничих напрямів.

З метою ознайомлення із системою іспитів Cambridge English Language Assessment для фахівців певних професійних галузей та обговорення можливостей із підготовки до іспитів 16 червня 2015 року відбувся навчально-методичний семінар у форматі тренінгу за участю експертів та представників сертифікаційних центрів.

Відкриваючи цикл семінарів, декан факультету іноземних мов Володимир Сулим зауважив, що «впродовж понад 350 років існування Університету його діяльність базувалася на вивченні мов інших народів, адже, як свідчить історія, тут викладали дисципліни спочатку латинською, потім німецькою, а згодом і польською мовами».

«Нова концепція вивчення мов передбачає відомі загальноєвропейські принципи дидактики і методики вивчення іноземних мов, коли мову вивчають на основі комунікативних компетенцій, які дають можливість людині якомога швидше перейти від мислення рідною мовою до мислення іноземною», – пояснив Володимир Трохимович.

«У класичному університеті з такими давніми традиціями ми повинні підтримувати високий рівень вивчення іноземних мов і постійно його вдосконалювати. Потрібно, щоб наші студенти стали конкурентоспроможними поруч із випускниками іноземних вишів, а для цього для них потрібно створити всі умови, аби вони якнайефективніше використали свій потенціал», – вважає доцент кафедри англійської філології Лариса Саноцька.

«Питання сертифікації міжнародних екзаменів стає в Україні щораз актуальнішим. До слова, 2016 рік оголосили роком англійської мови, який, як ми сподіваємось, не лише започаткує безліч ініціатив щодо популяризації англійської мови, а й дасть можливість вчителям і студентам справді покращити свої знання й уміння», – зазначила Дарина Сіжук, методист Cambridge English Language Assessment в Україні.

Про програму методичної підтримки АІМ «РУНА» як тестового центру йшлося у виступі директора агенції іноземних мов Наталії Дячук. Наталія Орестівна, зокрема, розповіла, що «впродовж трьох років діяльності агенції понад 400 кандидатів – від дітей до професіоналів – успішно склали іспити. Ми – команда професійних екзаменаторів, яка знає свою роботу».

Керівник Центру німецької мови Наталія Петращук ознайомила учасників засідання з діяльністю німецького мовного центру Львівського університету, наголосивши на тому, що за сприяння Ґете-Інституту Центр є ще й екзаменаційним. «У нас навчається близько 200 слухачів, хоча кількість охочих щораз збільшується», – додала Наталія Євгенівна.

За словами декана факультету іноземних мов, студенти Львівського національного університету імені Івана Франка матимуть можливість вивчати не лише англійську мову за професійним спрямуванням, а й німецьку, французьку та іспанську. Зауважимо, що відповідно до Концепції упродовж перших двох років навчання вони вивчатимуть іноземну мову обов’язково, а вже на ІІІ-ІV курсах (а також і магістри) обиратимуть її із переліку дисциплін за вибором.

Однак варто закцентувати увагу на тому, що передумовою для успішного вивчення іноземної мови є, безперечно, належний рівень володіння мовою після завершення школи. Маємо надію, що процес підвищення якості вивчення іноземних мов торкнеться й загальноосвітніх навчальних закладів. Однак це не означає, що ті вступники, у яких знання іноземної мови не є задовільними, не зможуть досягти належного якісного рівня володіння мовою та отримати сертифікат рівня В2. «Більш, ніж 50% успішного оволодіння мовою залежатиме передусім від бажання й інтенсивної праці кожного студента», – переконаний декан факультету іноземних мов Володимир Сулим.

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото