Вчена рада Університету схвалила формат підсумкового іспиту з іноземної мови для студентів природничих та гуманітарних факультетів

29 березня 2017 року Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка схвалила новий формат підсумкового іспиту з іноземної мови для студентів природничих та гуманітарних факультетів. Згідно із рішенням Вченої ради (протокол № 33/3), студенти Львівського університету можуть, склавши успішно комплексний підсумковий іспит (не нижче 75 балів), отримати у заліковій книжці, а згодом у Diploma supplement – додаток до диплома Європейського зразка, запис рівня володіння іноземною мовою: від B2 до С1.

Нагадаємо, що згідно з Новою концепцією викладання та вивчення іноземних мов, схваленою Вченою радою університету 25 березня 2015 року (протокол номер 39/3), кількість годин для вивчення іноземних мов на природничих і гуманітарних факультетах упродовж першого і другого курсів було приведено у відповідність до Європейських стандартів та змінено специфіку і дидактику викладання.

Метою цих кроків було і є створення належних умов для досягнення студентом мовного рівня B2.

З огляду на те, що студенти освітнього ступеня «Бакалавр» природничих і гуманітарних факультетів, де іноземна мова не є складовою професійної підготовки, складатимуть у червні комплексний підсумковий іспит, виникла необхідність конкретизувати механізм екзаменування шляхом уніфікації завдань з усіх іноземних мов. Це зумовлено тим, що усіх студентів перших і других курсів навчали на основі підручників і матеріалів, чинних у всьому Європейському освітньому просторі. Основне завдання – забезпечити студентам комунікативний рівень володіння мовою B2 та підготувати до складання відповідного підсумкового іспиту.

Оскільки передбачений навчальний час і програмний матеріал у травні 2017 року завершуються, Методична рада факультету іноземних мов запропонувала таку структуру підсумкового іспиту, що було схвалено на засіданні Вченої ради Університету (Протокол №32/2 від 22.02.2017):

  1. Аудіювання (текст відповідно до рівня вивчення мови), макс. 100 б.
  2. Лексико-граматичний тест (відповідно до рівня вивчення мови), макс. 100 б.
  3. Підсумкова оцінка за 4 семестри (п’ятибальна і стобальна шкали). Середнє арифметичне – макс. 100 б.
  4. Узагальнена оцінка, як середнє арифметичне вищезазначених трьох складових (у п’ятибальній, стобальній і Європейській шкалах), макс. 100 б.

Узагальнена оцінка реєструється у заліковій книжці студента і буде перенесена відповідно у Diploma supplement. Модель запису результатів іспиту схвалено Вченою радою університету 28 вересня 2016 року (Протокол № 25/ 9).

Комплексний підсумковий іспит є програмним, обов’язковим і, звичайно, безкоштовним, оскільки йдеться не про сертифікат, а про рівень володіння іноземною мовою, позначений оцінкою, кількістю балів, кількістю годин і відповідною літерою загальноєвропейського маркування володіння мовою: B2, С1, С2.

Якщо студент має бажання отримати загальноєвропейський сертифікат, він може зареєструватися у Центрі англомовної комунікації (237 аудиторія, Головний корпус) на інтернет-іспит, додатково оплативши за це відповідні кошти через банк. Чітка інформація про це є на стендах центру та на його веб-сторінці. Щодо інших іноземних мов (німецької, французької, іспанської), то реєстрація для складання тесту на сертифікат відбувається на відповідних кафедрах.

Якщо студент до початку сесії представить викладачеві загальноєвропейський сертифікат рівня В2 чи вище, він, за бажанням, отримує відповідну оцінку та кількість балів ( В2 = 5 =  90 б.;   С1 = 5 = 95 б.;      C2 = 5 = 100 б.; ), або складає іспит, результат якого гарантує йому оцінку не нижче поданого сертифіката.

Детальнішу інформацію Ви також можете отримати у додатку 1  і додатку 2.