Затверджено кошторис Університету на 2021 рік

29 грудня 2020 року на засіданні Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка затвердили звіт про виконання кошторису Університету у 2020 році і  кошторис Університету на 2021 рік. Головував на засіданні Ректор Університету, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник.

Зі звітом про виконання кошторису у 2020 році виступила головна бухгалтерка Університету Любов Хмельницька. Любов Іванівна ознайомила колег з основними статтями витрат, зокрема акцентувала на видатках, що пов’язані з виплатою заробітної плати, стипендії, комунальних послуг та ін. Окрему увагу Любов Хмельницька приділила витратам, які були спричинені карантином та боротьбою з коронавірусною хворобою, адже ці кошти не були запланованими. Головна бухгалтерка констатувала, що незважаючи на всі виклики, кошторис Університету у 2020 році виконано.

В обговоренні звіту виступив голова Первинної профспілкової організації працівників Університету Юліан Бек, який підкреслив, що «бюджет-2020 був соціально-скерованим». Голова профкому наголосив, що не було жодних затримок щодо виплати заробітної плати, здійснено усі заплановані виплати коштів. Юліан Богуславович подякував адміністрації Університету за розуміння й оперативне реагування на виклики, обумовлені пандемією коронавірусу Covid-19. Голова профкому також констатував, що показник щодо забезпечення соціальних прав працівників у 2020 році є найвищим за останні декілька років.

З підтримкою звіту перед колегами виступив завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики, голова фінансово-бюджетної комісії Університету, професор Василь Нор. Василь Тимофійович зазначив, що кошторис на 2020 рік виконаний повністю, і, що важливо, виконаний у непростий час. Голова фінансово-бюджетної комісії переконаний, що всі служби фінансово-економічного забезпечення у 2020 році працювали злагоджено, а Університет добре функціонував.

Одноголосним рішенням члени Вченої ради затвердили звіт про виконання кошторису Університету у 2020 році.

Проєкт кошторису видатків за рахунок коштів спеціального фонду на 2021 рік представила начальниця планово-фінансового відділу Світлана Сас. Світлана Петрівна детально проаналізувала статті, які закладені у формування бюджету та усі заплановані видатки.

Голова Первинної профспілкової організації працівників Університету Юліан Бек закликав колег підтримати проєкт кошторису, підкресливши, що «проєкт пройшов громадське обговорення, яке було відкритим і прозорим». Голова профкому наголосив, що близько 80-ти відсотків коштів, закладених у бюджет, спрямовані на соціальні потреби. Юліан Бек також констатував, що «при розробці проєкту враховано усі положення Колективного договору Університету».

До обговорення  проєкту кошторису долучився проректор з наукової роботи, член-кореспондент НАН України Роман Гладишевський, який підкреслив, що «проєкт кошторису є бездефіцитним і відповідає Стратегії розвитку Університету». Роман Євгенович зазначив, що позитивним є те, що заплановано кошти на підтримку Ботанічного саду, Астрономічної обсерваторії, Наукової бібліотеки Університету. Окрім того, проректор схвально оцінив інвестиції у підтримку фахових видань, придбання наукоємного обладнання та підтримку навчальних лабораторій, що дозволяє працювати над інноваційним розвитком Університету.

Ректор Університету, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник подякував колегам за обговорення і критичний аналіз проєкту бюджету, наголосивши на потребі реалізації пріоритетних завдань Університету у 2021 році. Володимир Петрович також додав, що варто працювати над вдосконаленням системи мотивації працівників. Водночас особливу увагу, за словами Ректора, слід приділити розвитку фандрайзингу, пошуку додаткових джерел фінансування, зокрема підтримці проєктів і грантів.

Вчена рада одноголосно підтримала й затвердила кошторис видатків за рахунок коштів спеціального фонду на 2021 рік.

Під час засідання також присвоїли звання «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Львівського національного університету імені Івана Франка» директорові Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, доктору філологічних наук, академіку НАН України Миколі Жулинському.

Відповідно до порядку денного також затвердили нові освітні програми на 2021/2022 навчальний рік, Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка в 2021 році, Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка» в 2021 році.

Окрім того, члени Вченої ради проголосували за затвердження складу спеціалізованих рад для разового захисту дисертаційних робіт та розподіл іменних академічних стипендій.

Підсумовуючи, Ректор Університету Володимир Мельник поділився думками щодо роботи Вченої ради у 2020 році й окреслив основні стратегічні завдання на 2021 рік, зокрема й забезпечення відкритості у формуванні порядку денного й роботі Вченої ради.

Користуючись нагодою, Володимир Петрович привітав колег з прийдешніми святами, побажав усім міцного здоров’я і «твердої впевненості у тому, що ми всі разом робимо вкрай важливу роботу». Ректор наголосив, що «Університет впевнено витримує усі випробування, адже колектив усвідомлює відповідальність і розуміє роль Університету в житті не тільки окремої молодої людини, але й України в цілому».

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото