Мельник Володимир Петрович

Мельник Володимир Петрович

— доктор філософських наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України

Тел.: (+38 032) 260-34-02

Народився 25 листопада 1952 року у с. Плисків, Погребищенського р-ну Вінницької обл.

Філософ, кандидат філософських наук (Методологічні аспекти розвитку технічного знання в умовах посилюючої інтеграції науки, 1983), доцент (1985), доктор філософських наук (Філософія технікознавства: єдність гносеологічного і предметно-перетворювального, 1995), професор (1996).

Закінчив електрофізичний факультет Львівського політехнічного інституту (1974). У 1974-76 – служба в армії. З 1976-86 – старший лаборант, завідувач кабінету філософії, аспірант кафедри філософії, асистент, доцент кафедри філософії Львівського університету. 1986-1990 – заступник, завідувач відділу науки і навчальних закладів ОК КП України. 1990-1992 – доцент кафедри філософії Львівського університету. 1992-96 – докторант філософського факультету Київського університету. 1996-2002 – декан філософського факультету Львівського університету. 2002-2003 – заступник голови Львівської ОДА з гуманітарних і політико-правових питань. З 2002 – завідувач кафедри теорії та історії культури. 2010 – Заслужений професор Університету. З 2003 – декан філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2014 – ректор Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси: філософські проблеми науки, культури, техніки.

Кількість наукових праць – понад 200 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 10 монографій та 7 підручників. Зокрема, «Проблемы развития общенаучного знания» (1983), «Технические науки и интеграционные процессы. Философские аспекты» (1987), «Філософія технікознавства: гносеологічні і предметно-перетворювальні аспекти» (1994), «Філософія. Пізнання. Нація» (2008), «Філософія. Наука. Техніка: Методолого-світоглядний аналіз» (2010), «Духовність. Культура. Наука» (2011), «Толерантність як соціокультурний феномен: світоглядно-методологічний аспект» (2011), «Людина в сучасному світі» (в трьох книгах, 2011-2012); «Політологія: енциклопедичний словник» (2014); «Наука і цінності людського буття» (2015). Посібники, підручники, словники: «Лекції з історії світової і вітчизняної культури» (2005), «Філософія сучасної науки і техніки» (2006), «Культурологія: навчально-методичний комплекс» (2008), «Філософія сучасної науки і техніки» (2012), «Історія української культури» (2012), «Філософія» (2013), «Культурологія: енциклопедичний словник» (2013).

Під керівництвом проф. Мельника В.П. захищено 3 докторські та 11 кандидатських дисертацій.

Посади:

Декан філософського факультету. Завідувач кафедри теорії та історії філософського факультету. Директор Інституту соціогуманітарних проблем людини Західного наукового центру НАН України. Керівник секції філософії, політології та психології Західного наукового центру НАН України. Голова науково-методичної ради з філософії Міністерства освіти і науки України. Голова спеціалізованої ради з філософських наук Д 035.21.02 по захисту докторських та кандидатських дисертацій. Член експертної комісії з соціальних та гуманітарних наук Державної акредитаційної комісії України. Відповідальний редактор «Вісника Львівського національного університету. Серія філософські науки». Головний редактор журналу «Соціогуманітарні проблеми людини» Західного наукового центру НАН України.

Почесні звання та нагороди:

  • заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • нагороджений орденом за заслуги ІІ ст., золотою медаллю імені Григорія Сковороди Національної педагогічної академії наук України, почесною відзнакою “За професійні здобутки” Національної академії наук України.