Мельник Володимир Петрович

Мельник Володимир Петрович

— доктор філософських наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України

Тел.: (+38 032) 260-34-02

Народився 25 листопада 1952 року у с. Плисків, Погребищенського р-ну Вінницької обл.

Філософ, кандидат філософських наук (Методологічні аспекти розвитку технічного знання в умовах посилюючої інтеграції науки, 1983), доцент (1985), доктор філософських наук (Філософія технікознавства: єдність гносеологічного і предметно-перетворювального, 1995), професор (1996).

Закінчив електрофізичний факультет Львівського політехнічного інституту (1974). У 1974-76 – служба в армії. З 1976-86 – старший лаборант, завідувач кабінету філософії, аспірант кафедри філософії, асистент, доцент кафедри філософії Львівського університету. 1986-1990 – заступник, завідувач відділу науки і навчальних закладів ОК КП України. 1990-1992 – доцент кафедри філософії Львівського університету. 1992-96 – докторант філософського факультету Київського університету. 1996-2002 – декан філософського факультету Львівського університету. 2002-2003 – заступник голови Львівської ОДА з гуманітарних і політико-правових питань. З 2002 – завідувач кафедри теорії та історії культури. 2010 – Заслужений професор Університету. З 2003 – декан філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2014 – ректор Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси: філософські проблеми науки, культури, техніки, філософські проблеми науки, техніки, технікознавства. Автор близько 160 наукових і навчально-методичних праць, серед них монографії, брошури.

Кількість наукових праць – понад 200 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 10 монографій та 7 підручників. Зокрема, «Проблемы развития общенаучного знания» (1983), «Технические науки и интеграционные процессы. Философские аспекты» (1987), «Філософія технікознавства: гносеологічні і предметно-перетворювальні аспекти» (1994), «Філософія. Пізнання. Нація» (2008), «Філософія. Наука. Техніка: Методолого-світоглядний аналіз» (2010), «Духовність. Культура. Наука» (2011), «Толерантність як соціокультурний феномен: світоглядно-методологічний аспект» (2011), «Людина в сучасному світі» (в трьох книгах, 2011-2012); «Політологія: енциклопедичний словник» (2014); «Наука і цінності людського буття» (2015). Посібники, підручники, словники: «Лекції з історії світової і вітчизняної культури» (2005), «Філософія сучасної науки і техніки» (2006), «Культурологія: навчально-методичний комплекс» (2008), «Філософія сучасної науки і техніки» (2012), «Історія української культури» (2012), «Філософія» (2013), «Культурологія: енциклопедичний словник» (2013).

Під керівництвом проф. Мельника В.П. захищено 3 докторські та 11 кандидатських дисертацій.

Посади:

 • Декан філософського факультету.
 • Завідувач кафедри теорії та історії філософського факультету.
 • Директор Інституту соціогуманітарних проблем людини Західного наукового центру НАН України. Керівник секції філософії, політології та психології Західного наукового центру НАН України.
 • Голова науково-методичної ради з філософії Міністерства освіти і науки України.
 • Голова спеціалізованої ради з філософських наук Д 035.21.02 по захисту докторських та кандидатських дисертацій.
 • Член експертної комісії з соціальних та гуманітарних наук Державної акредитаційної комісії України.
 • Відповідальний редактор «Вісника Львівського національного університету. Серія філософські науки». Головний редактор журналу «Соціогуманітарні проблеми людини» Західного наукового центру НАН України.
 • член-кореспондент Національної академії наук України (з 7 березня 2018 року)

Почесні звання та нагороди:

 • заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • нагороджений орденом за заслуги ІІ ст., золотою медаллю імені Григорія Сковороди Національної педагогічної академії наук України, почесною відзнакою “За професійні здобутки” Національної академії наук України, за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка
 • нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого V ст. (1 грудня 2017) — за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.