Височанський Василь Степанович

Перший проректор

Височанський Василь Степанович

— кандидат фізико-математичних наук, професор

Тел.: (+38 032) 239-43-22

Компетенція:

Здійснює безпосереднє керівництво такими видами діяльності Університету:

 • організація контролю за виконанням рішень органів державної влади з питань вищої освіти, наказів Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради Університету, наказів ректора і рішень ректорату;
 • організація аналізу діяльності Університету і підготовка рекомендацій щодо її вдосконалення;
 • контроль за організацією навчального процесу, складанням розкладів занять, графіків навчального процесу та їх виконання;
 • контроль за складанням і представленням статистичної та інших форм звітності з питань організації і результатів навчальної роботи;
 • організація популяризації досягнень Університету в науково-педагогічній роботі;
 • формування планів підготовки фахівців на основі вивчення потреб України і регіону та організація роботи із підписання договорів із підприємствами та установами на цільову підготовку випускників Університету, в тому числі на умовах платного навчання;
 • організація відкриття нових спеціальностей і кафедр;
 • організація вільного вибору студентами дисциплін;
 • оформлення документів на ліцензування і акредитацію спеціальностей;
 • організація працевлаштування випускників Університету та аналіз їх зайнятості;
 • постійний моніторинг ринку праці, ярмарків кар’єри тощо;
 • співпраця з роботодавцями;
 • організація університетських навчальних заходів;
 • організація поточної роботи приймальної комісії і предметних екзаменаційних комісій;
 • розрахунок і підготовка пропозицій щодо розподілу штатів для факультетів, загальноуніверситетських кафедр, коледжів, інших навчальних підрозділів Університету і контроль за підготовкою штатних розкладів;
 • організація своєчасних відповідей на питання, листи організацій і звернення громадян з вищезазначених напрямів роботи.

Наукова біографія

1969 р. – завершив механіко-математичний факультет Львівського університету.

1969-1977 рр. – старший інженер, молодший науковий співробітник Львівського відділу Інституту теоретичної фізики.

1976 р. – здобув звання кандидата фізико-математичних наук («Дослідження бінарних функцій розподілу змішаних іоннодипольних систем»).

1977-1979 рр. – асистент, 1979-1989 рр. – доцент кафедри обчислювальної математики, 1989-1999 рр. – доцент, з 1999 р. – завідувач кафедри програмування Львівського університету.

З 1993 р. – проректор з навчальної роботи, перший проректор Львівського університету.

2004 р. – здобув звання професора.

2007-2010 рр. – в.о. ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси

Розробка програмного та методичного забезпечення курсів інформатики для навчальних закладів. Має близько 60 наукових праць.