Громадську раду створено відповідно до Статуту Університету (ст. 7.2) та рішення Конференції трудового колективу ЛНУ ім. Івана Франка від 17.05.2016 року. Громадська рада здійснює громадський контроль за виконанням рішень Конференції трудового колективу Університету. У своїй роботі Громадська рада керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Положенням про Громадську раду, Статутом ЛНУ ім. Івана Франка, рішеннями Конференції трудового колективу Університету. Громадська рада здійснює свою діяльність, яка ґрунтується на принципах відкритості, рівності, порядності, моральності, неупередженості та професіоналізму, на громадських засадах.

Громадська рада є органом Конференції трудового колективу Університету у складі дев’яти осіб, який функціонує упродовж одного року.

Склад Громадської ради:

Манько Володимир Васильович завідувач кафедри фізіології людини і тварин, професор – голова ради.

Бек Юліан Богуславович – доцент кафедри цивільного права та процесу, заступник голови Первинної профспілкової організації працівників Університету –  заступник голови ради.

Белан Богдана Дмитрівна – провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії – секретар ради.

Бурак Володимир Ярославович – доцент кафедри соціального права, юрисконсульт Первинної профспілкової організації працівників Університету.

Дудок Роман Іванович – завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів.

Іщук Юрій Богданович – доцент кафедри алгебри і логіки.

Карась Анатолій Феодосійович – завідувач кафедри філософії, професор.

Кошова Марина Сергіївна – голова профбюро студентів факультету міжнародних відносин.

Лутчин Ігор Ігорович – заступник голови студентського уряду історичного факультету.

 

Шановні колеги, якщо у Вас виникли зауваження чи пропозиції щодо виконання рішень Конференції трудового колективу Університету 2017 року, просимо їх надсилати на скриньку електронної пошти hromad_rada@lnu.edu.ua для подальшого їх розгляду на засіданнях Громадської ради.