Громадську раду створено відповідно до Статуту Університету (ст. 7.2) та рішення Конференції трудового колективу ЛНУ ім. Івана Франка від 17.05.2016 року. Громадська рада здійснює громадський контроль за виконанням рішень Конференції трудового колективу Університету. У своїй роботі Громадська рада керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Положенням про Громадську раду, Статутом ЛНУ ім. Івана Франка, рішеннями Конференції трудового колективу Університету. Громадська рада здійснює свою діяльність, яка ґрунтується на принципах відкритості, рівності, порядності, моральності, неупередженості та професіоналізму, на громадських засадах.

Громадська рада є органом Конференції трудового колективу Університету у складі дев’яти осіб, який функціонує упродовж одного року.

Склад Громадської ради:

Манько Володимир Васильович завідувач кафедри фізіології людини і тварин, професор – голова ради.

Бек Юліан Богуславович – доцент кафедри цивільного права та процесу, заступник голови Первинної профспілкової організації працівників Університету –  заступник голови ради.

Колодій Мирослава Олегівна – завідувач резервно-обмінного фонду Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка – секретар ради.

Банах Тарас Онуфрійович – завідувач кафедри геометрії і топології, професор.

Паславська Алла Йосипівна – завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу, професор.

Корчак Юрій Михайлович – заступник директора Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, доцент кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій.

Бурак Володимир Ярославович – доцент кафедри соціального права, юрисконсульт Первинної профспілкової організації працівників Університету.

Пекун Яна Віталіївна – магістрант першого року навчання географічного факультету, голова Студентського уряду ЛНУ ім. Івана Франка.

Василець Юлія Ігорівна – магістрант першого року навчання філологічного факультету.

 

Шановні колеги, якщо у Вас виникли зауваження чи пропозиції щодо виконання рішень Конференції трудового колективу Університету 2016 року, просимо їх надсилати на скриньку електронної пошти hromad_rada@lnu.edu.ua для подальшого їх розгляду на засіданнях Громадської ради.