Гладишевський Роман Євгенович

Завідувач кафедри кафедри неорганічної хімії.

Доктор хімічних наук, професор. Член-кореспондент Національної академії наук України.

Професор Роман Євгенович Гладишевськийвідомий вчений у галузі кристалохімії неорганічних сполук, співавтор 12 монографій, у тому числі серії монографій видавництва Landolt-Bornstein, присвяченій систематиці кристалічних структур неорганічних сполук, 5 розділів у 4 монографіях, 19 навчально-методичних розробок, 7 патентів і 486 наукових статей та тез доповідей на конференціях. Керівник і консультант 12 дисертацій. Викладає лекційні курси “Неорганічна хімія”,“Кристалохімія”, “Методи визначення кристалічної будови речовини”, “Прикладна кристалохімія”, “Фізичні властивості неорганічних матеріалів”.

Професор Р.Є. Гладишевський – член бюро Наукової ради з проблеми “Неорганічна хімія” Національної академії наук України, голова Комітету кристалографів України, член Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка, головний редактор міжнародного журналу “Chemistry of Metals and Alloys – Хімія металів і сплавів”, член редколегій низки інших наукових журналів, голова організаційних комітетів VIII-XІ Міжнародної конференції з кристалохіміїінтерметалічних сполук, Школи молодих науковців “Дифракційні методи визначення будови речовини”, обласного конкурсу школярів “Кристали”, член Міжнародної спілки кристалографів, член Наукового Товариства Шевченка.

Контактна інформація

ХІмічний факультет,

Кафедра неорганічної хімії

Адреса: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6 ,

Телефон:  (+ 38 032)  260-03-88

E-mail: dioc@lnu.edu.ua